SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Sistem integrat pentru editarea continutului educational
Acronim: SELF
Parteneri: SIVECO România (coordonator), Universitatea din Bucuresti - Centrul de Cercetare in Modele de Calcul, Algoritmi si Criptografie (MOCALC)
Autoritatea Contractanta: AMCSIT - Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, România)
Contractul nr.: 136 / 05.07.2008
Buget total: 2 684 970 RON **
Buget public: 1 250 000 RON **
Durata: 2008-2011
Director de proiect: Dr. Radu Gramatovici (2008-2009), Otto Zelch(2009-2011)
Email: pn2 dot self at siveco dot ro

** - Conform modificari act aditional 3 / 2009

Scurta descriere a proiectului

Obiective principale
Proiectul SELF isi propune sa faciliteze creare si utilizarea/reutilizarea de obiecte eLearning de tip multimedia incadrandu-se astfel initiativei europene generale
i2010 Digital Library Initiative. Inovarea in domeniul eLearning este un obiectiv strategic pentru agentul economic beneficiar (SIVECO Romania SA), care are deja experienta in dezvoltare si cercetare in domeniul eLearning.
Proiectul se incadreaza in obiectivele Modulului 1 - Dezvoltare de produs al programului 5 – Inovare din cadrul Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, propunand realizarea de catre agentul economic beneficiar si coordonatorul proiectului (SIVECO) a unui limbaj dedicat pentru crearea si modificarea obiectelor eLearning (SELF) precum si a unui prototip de aplicatie de dezvoltare de continut eLearning (folosind limbajul SELF) destinata tuturor potentialilor utilizatori. Obiectivul proiectului SELF este un sistem integrat pentru editarea continutului educational (eLearning) bazat pe limbajul si aplicatiile dezvoltate in cadrul proiectului.
Motivatie
Acceptarea pe scara larga a continutului eLearning este fezabila doar daca tuturor potentialilor autori – inclusiv experti din domenii non-IT – li se ofera accesul facil la tehnologiile eLearning. Mai precis, succesul este legat de existenta unui set exhaustiv de unelte de creare/reutilizare de continut eLearning care sa aiba concomitent atat puterea de expresivitate (continut si interactivitate) corespunzatoare ultimelor tehnologii in domeniul IT cat si o curba de invatare rapida, care sa permita utilizarea pe scara larga.
Rezultate estimate
Produsul final rezultat in urma activitatilor de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectului SELF, reprezinta o platforma complexa care permite crearea de documente continand obiecte eLearning. In cadrul proiectului se va dezvolta un limbaj de nivel inalt impreuna cu un compilatorul si un link-editor. Formatul binar obtinut se ruleaza de catre viewer pentru afisarea/executia documentelor eLearning. Editarea acestor documente se va putea face direct in limbajul propus sau, de catre utilizatorii non-experti vizati, prin intermediul unei aplicatii de editare dezvoltate in cadrul proiectului.
Detalierea activitatilor
Din durata proiectului, activitatile de cercetare industriala constau in analiza si proiectarea limbajului SELF si proiectarea si optimizarea unui compilator pentru limbajul SELF. Activitatile de dezvoltare experimentala precompetitiva constau in dezvoltarea compilatorului si proiectarea si dezvoltarea link-editorului pentru limbajul SELF (inclusiv dezvoltarea unui format binar SELF), a unui viewer pentru a rula documentele SELF, respectiv a unei aplicatii de editare documente SELF (editor vizual). Prototipul - un sistem integrat pentru editarea continutului educational – va fi testat in cadrul ultimelor activitati din etapa IV.

Noutati din proiect

 Evenimente: 

  • Din data de 18 martie 2009, finantarea de la bugetul de stat a fost intrerupta. Faza a doua a proiectului se decaleaza pe termen nedeterminat (pana la incheierea unui alt act aditional)
  • Pe 24 iulie a avut loc o sedinta de lucru in cadrul proiectului, la sediul coordonatorului SIVECO - punct de lucru Averescu.

 Stiri:

  • Proiectul a inceput in data de 05.07.2008.
  • Prima faza a proiectului a fost incheiata cu succes in data de 31.01.2009. Raportul de faza a fost avizat de Autoritatea Contractanta.

 

Plan de realizare

Etapa Denumire Termen Stadiu
Etapa_I Analiza cerintelor si a riscurilor unui sistem integrat pentru editarea continutului educational 31.01.2009 Etapa finalizata
Etapa_II Proiectarea sistemului 30.11.2009 Etapa in derulare *
Etapa_III Dezvoltarea prototipului 30.06.2010 Etapa viitoare **
Etapa_IV Raportare efecte economice obtinute 31.08.2011 Etapa viitoare **

* - urmare a actului aditional 3/2009, termenul de finalizare a etapei 2 se va prelungi pana la 30.11.2009

** - decalate de asemenea, in functie de data de finalizare a etapei 2.