SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Studiu privind alegerea topologiei si arhitecturii optime pentru sistemele de eGovernment
Acronim: MCTI-SOA
Autoritatea Contractanta: Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Contractul nr.: 54 / 06.11.2008
Programul: Planul sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul Tehnologia Informatiei al MCTI pe anii 2008-2009/2010
Buget total: 1025292 RON
Buget public: 1025292 RON
Durata: 2008-2010
Pagina WEB a proiectului: http://rd.siveco.ro/portal/web/guest/ps/mcti-soa/

Scurta descriere a proiectului

Prin definirea unei abordari integrate de evaluare euristică a topologiilor şi arhitecturilor optime pentru sistemele de eGovernment, proiectul îşi aduce contribuţia la realizarea reformei administraţiei publice în raport cu descentralizarea şi deconcentrarea serviciilor publice, cu debirocratizarea actului administrativ, prin întărirea capacităţii administrative şi optimizarea activităţilor desfăşurate în relaţia cu cetăţenii. Proiectul trebuie să conducă la alinierea la standardele europene în respectul valorilor transparenţei, predictibilităţii, responsabilităţii, adaptabilităţii şi eficienţei promovate de acestea.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

  • Identificarea (si analiza comparativă) a topologiilor şi arhitecturilor existente pentru sistemele de eGovernment la nivel naţional şi internaţional
  • Elaborarea unei metodologii integrate de evaluare euristică a topologiilor si arhitecturilor sistemelor de eGovernment
  • Elaborarea unui ghid conţinând liniile directoare pentru dezvoltarea şi perfectionarea arhitecturilor si topologiilor optime pentru sistemele de eGovernment
  • Cresterea performantei institutionale a administratiei publice prin diseminarea rezultatelor proiectului, contribuind astfel la promovarea şi incurajarea utilizarii celor mai noi tehnologii informationale (arhitecturi SOA şi servicii Web)
  • Suport tehnic pentru dezvoltarea si perfectionarea arhitecturilor si solutiilor informatice dedicate administratiei publice.
Noutati din proiect

Noutati:

  • 12 decembrie 2008 - Prima faza a proiectului s-a incheiat. Primul studiu intermediar a fost depus la MCTI.
  • 31 martie 2009 - A doua faza a proiectului s-a incheiat. Al doilea studiu intermediar a fost depus la MCSI.
Planul proiectului

Faza Denumire Termen Status
Etapa_I Studiu asupra topologiilor şi arhitecturilor existente pentru sistemele de eGovernment 12.12.2008 Etapa finalizata
Etapa_II Studiu privind identificarea topologiilor şi arhitecturilor optime pentru sistemele de eGovernment 31.03.2009 Etapa finalizata
Etapa_III Studiu asupra metodologiilor integrate de evaluare euristica a topologiilor şi arhitecturilor optime pentru sistemele de eGovernment, conţinând liniile directoare pentru dezvoltarea si perfectionarea arhitecturilor si topologiilor optime pentru sistemele de eGovernment 30.06.2010 Etapa in derulare