SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Dezvoltarea si testarea unui sistem automat de analiza a riscului, diagnoza si decizie pentru asistarea actului medical – proiect pilot
Acronim: TARD
Parteneri:Academia de Studii Economice (coordonator), Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu" Bucuresti, SIVECO Romania, Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti, Universitatea din Pitesti
Autoritatea Contractanta: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Contractul nr.: 240/20.10.2005
Buget total: 320000 RON
Buget public: 240000 RON
Durata: 2005-2008
Pagina WEB a proiectului: http://tard.ase.ro/

Scurta descriere a proiectului

Obiective principale:
Obiectivul major al proiectului este dezvoltarea unei metodologii adecvate pentru analiza automata a interdependentelor complexe si a efectelor principale si secundare ale asocierilor de medicamente, detectarea riscului in prescrierea medicamentelor in functie de diagnostic si a patologiei particulare, precum si dezvoltarea unor algoritmi pentru realizarea planurilor de tratament in radioterapie.
Studiul va fi efectuat pe baza informatiei si expertizei medicale furnizate de parteneri si va consta in: dezvoltarea unei clase de algoritmi pentru evaluarea riscurilor implicate de administrarea simultana a mai multor medicamente si dezvoltarea unui sistem de asistare automată a stabilirii deciziei terapeutice care sa semnaleze eventualele incompatibilitati si factori de risc. De asemenea, se intentioneaza dezvoltarea unei metodologii pentru evaluarea riscului si detectarea eventualelor incompatibilitati intre diagnostic si terapia prescrisa in scopul obtinerii unui sistem automat de asistare a actului medical. Metodologia dezvoltata in cadrul proiectului va cuprinde si dezvoltari in directia asigurarii unui grad mai mare de autonomie si mobilitate a pacientilor prin monitorizare si card medical personalizat.
Rezultate asteptate:
Estimam ca impactul proiectului in domeniul sanatatii dar si în mediul universitar si de cercetare va fi unul consistent si imediat. Cel mai important aspect este cel legat de diminuarea sau eliminarea costurilor sociale datorate medicatiei inadecvate. Mentionam ca proiectul constituie un punct de plecare in dezvoltarea unui produs software cu numar potential mare de utilizatori. De asemena, proiectul propus va avea impact si in mediul universitar si de cercetare prin rezultatele diseminate prin publicaţii şi comunicări ştiinţifice, precum si prin organizarea de cursuri, la terminarea proiectului, pentru instruirea viitorilor beneficiari.