SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Centrul pilot pentru scoala virtuala de consultanta manageriala pentru intreprinderi mici si mijlocii

Acronim: SVCM-IMM

Parteneri:

  1. Universitatea Nationala de Aparare “Carol I” Bucuresti (coordinator)
  2. Universitatea Bucuresti
  3. S.C. SIVECO ROMANIA S.A.
  4. S.C. Expert Trade Company SRL
  5. Asociatia Project Management Romania
  6. S.C. ALTFACTOR SRL

Autoritatea Contractanta: CNMP - Centrul National de Management Programe (Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, România)

Contractul nr.: 92097/1.10.2008

Buget total: 1399009 RON

Buget public: 1168952 RON

Durata: 2008-2011


Scurta descriere a proiectului

       Scoala Virtuala de Consultanta Manageriala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - SVCM-IMM, este un sistem original, care urmareste sa asigure pregatirea continua a personalului din IMM-uri pe calea unor legaturi virtuale intre universitate si mediul de afaceri. Grupurile tinta vor fi alcatuite din intreprinzatori si manageri de firma, ingineri, economisti si alte profesii care se ocupa cu organizari de IMM-uri, analize-diagnostic, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, programe de marketing, analize economico-financiare.

       Programul se incadreaza in directiile de reforma ale invatamantului romanesc, aliniindu-se preocuparilor actuale ale universitatilor din Uniunea Europeana pentru extinderea invatamantului la distanta, folosind mijloace informatice moderne, specifice societatii informationale – Internetul.

       Obiective principale:

       Cresterea competitivitatii IMM-urilor, prin crearea si stimularea unui parteneriat intre universitate si mediul de afaceri, avand ca suport facilitatile oferite de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor. Dezvoltarea de sisteme si serviciile de tip eLearning, pentru diseminarea cunostintelor atat în cadrul formal cat si informal pentru ridicarea nivelului de competenta si cunoastere a diferitelor categorii socio-profesionale

       Rezultate estimate:

       Crearea unui Centru informatic pilot, care sa constituie o scoala virtuala pentru formarea continua a personalului din IMM-uri, in domeniile managementului, marketingului, informaticii, gestiunii si a altor domenii conexe.

Noutati din proiect

Noutati:

  • 30 ianuarie 2009 - A fost predat raportul corespunzator primei faze de proiect
Plan de proiect

Faza Denumire Termen Status
Etapa_I Fundamentarea stiintifica a dimensiunilor tehnologice si educationale 25.01.2009 Etapa finalizata
Etapa_II Studii si cercetari privind realizarea modelului functional al mediului educational virtual 31.05.2009 In derulare
Etapa_III Realizare si simulare model experimental al mediului educational virtual 30.11.2009 Etapa viitoare
Etapa_IV Experimentarea modelului functional al scolii virtuale de consultanta manageriala pentru IMM 31.05.2010 Etapa viitoare
Etapa_V Realizarea centrului pilot pentru Scoala virtuala de consultanta manageriala pentru IMM 10.12.2010 Etapa viitoare