SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa de proiect

Titlu: Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Resurselor Materiale si umane in Insitute de Cercetare
Acronim: SIMRIC
Parteneri: SIVECO România (coordonator), INCDPM-ICIM Bucuresti, Universitatea Politehnica din Bucuresti
Autoritatea Contractanta: AMCSIT - Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, România)
Contractul nr.: 166 / 08.07.2008
Buget total: 4 391 505 RON
Buget public: 1 959 677 RON
Durata: 2008 - 2011
Director de proiect: Mihaela Baciu
Email: mihaela dot baciu at siveco dot ro

Scurta descriere a proiectului

Caracterul inovativ al sistemului integrat SIMRIC il reprezinta gestionarea intr-un sistem integrat a tuturor tipurilor de entitati specifice activitatilor legate de fluxul deseurilor, precum: serviciile/departamentele din organizatie, supervizori ai procesarii deseurilor, locatii de stoc pentru deseuri sau alte companii care lucreaza pentru transportul/ incinerarea deseurilor.

Sistemul SIMRIC va fi o solutie software integrata, modulara, flexibila si robusta, care rezolva o gama variata de cerinte formulate de clienti din diverse domenii de activitate. Orientarea sa catre client si catre cerintele sale de business este evidentiata de accentul care se pune pe rezolvarea problemelor specifice activitatii curente din departamentele economic, comercial, tehnic, de personal/salarizare, administrativ, aprovizionare, logistica.


Echipele de cercetare implicate in acest proiect vor analiza cerintele reale si legislative in domeniu ce privesc partea de dezvoltarea a unui sistem informatic integrat capabil sa gestioneze proiecte de cercetare multiple si complexe. Prototipul SIMRIC prin noul modul "Managementul Deseurilor", trebuie sa fie integrat in planurile de actiune ale oricarei organizatii producatoare de deseuri, cu impact direct sau indirect asupra mediului. Gestionarea deseurilor are in vedere operatiuni de mentenanta, productie, depozitare si transport.

Noutati din proiect

Stiri:

  • Proiectul a inceput in data de 08.07.2008.
  • Primul raport de faza a fost depus in data de 15 octombrie 2008.
Plan de realizare

EtapaDenumireTermenStadiu
Etapa_IStudiu de analiza a activitatilor de cercetare-proiectare in vederea dezvoltarii prototipului SIMRIC15.10.2008Etapa finalizata
Etapa_IIProiectarea si testarea unor instrumente specifice pentru analiza activităţilor socio-economice, din punct de vedere al respectarii politicii de mediu15.04.2009Etapa in derulare
Etapa_IIIRealizarea prototipului proiectului componentei Managementul deseurilor in cadrul prototipului SIMRIC15.10.2009Etapa viitoare
Etapa_IVTestarea sistemului informatic integrat si elaborarea documentatiei de utilizare a solutiei propuse30.06.2010Etapa viitoare
Etapa_VRaportarea efectelor economice30.06.2011Etapa viitoare