SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa de proiect

Titlu: Integrarea bazata pe semantica a serviciilor publice în sprijinul mediului de afaceri
Acronim: SEM-A2B
Parteneri:Institutul de Cercetari în Informatica (coordonator), SIVECO Romania, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea din Bucuresti
Autoritatea Contractanta: AMCSIT - Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, România)
Contractul nr.: 132.02
Buget total: 1450000 RON
Buget public: 1288500 RON
Durata: 2005-2008
Pagina WEB a proiectului: http://www.ici.ro/sema2b/

Scurta descriere a proiectului

Obiectivele proiectului şi rezultate estimate

 Acest cadru va permite  cooperarea între organizaţiile publice (OP) din România şi va fi folosit pentru integrarea serviciilor pe care acestea le asigură în scopul sprijinirii dezvoltării iniţiativelor agenţilor economici. Cadrul va fi parametrizat cu scopul de a construi un sistem inteligent care sã sprijine întreprinderile în îndeplinirea misiunii lor de afaceri.
Scopul principal al SEM-A2B este să permită companiilor private să exploateze aplicaţiile care au fost făcute disponibile de către furnizorii de servicii reprezentaţi prin OP acreditate, poziţionate în centrul fiecărei comunităţi de afaceri. Cererile de servicii ale întreprinderilor virtuale vor fi prelucrate în mod integrat pentru descoperirea şi exploatarea acestor aplicaţii ca resurse Internet, care expun unitar servicii Web, conforme cu indicaţiile European Interoperability Framework (EIF)
Obiectivele principale ale SEM-A2B sunt: (1) interoperabilitatea semantică a OP din România, prin cunoştinţe şi vocabulare generale, în concordanţã cu principiile şi regulile de e-government, româneşti şi europene; (2) extensibilitatea infrastructurii SEM-A2B cu noi tipuri de FS şi facilitarea integrării şi execuţiei unor tipuri noi de servicii şi procese, prin refolosirea serviciilor şi proceselor generice sau specifice SP şi a şabloanelor aferente; (3) facilitarea integrării OP din România în infrastructura software europeană pentru e-government. Pentru atingerea acestor obiective se vor defini ontologii şi reguli de afaceri, pe două niveluri: ontologii comune (generice) (reprezentând procese, servicii, cereri generice) şi reguli generale de afaceri, aplicate conceptelor din aceste ontologii; şi ontologii specifice FS (initial pentru CC), ca şi constrângeri şi reguli specifice FS pentru execuţia proceselor şi serviciilor, toate fiind construite prin specializarea ontologiilor şi regulilor generice.
 
 1. interoperabilitatea organizaţională, pentru definirea proceselor de afaceri oferite de diferite OP care lucrează împreună pentru a executa aceste procese;  
 2. interoperabilitatea semantică, pentru înţelegerea exactă a informaţiilor şi serviciilor schimbate de diferite aplicaţii, existente pe platformele FS; 
 3. interoperabilitatea tehnologică, care vizeazã rezultatele tehnologice ale sistemelor de calcul, incluzînd domenii cheie cum ar fi interfeţe deschise, middleware, servicii de accesibilitate şi securitate. Proiectul SEM-A2B va include toate cele trei nivele şi va specializa un cadru de cooperare care să permită FS furnizarea de servicii interorganizaţionale companiilor (interne sau externe). Fiecare proces de afaceri se va asocia cu acţiuni şi interacţiuni relevante între FS, pe baza definiţiilor serviciilor şi proceselor care trebuie executate de FS.
 • întărirea conexiunilor electronice dintre FS din România, folosind tehnologii Web şi bazate pe semanticã; 
 • îmbunătăţirea interfeţei utilizator, pentru orice tip de utilizator implicat în SEM-A2B (FS sau utilizator final); 
 • îmbunătăţirea definiţiilor bazate pe semanticã şi a execuţiei serviciilor şi proceselor; 
 • creşterea nivelului de automatizare în rezolvarea cererilor de servicii şi în execuţia serviciilor şi proceselor; 
 • îmbunătăţirea validării automate şi a monitorizării execuţiei serviciilor şi proceselor;
  g eneralizarea şi extinderea modelelor şi ontologiilor existente (definite în OntoGov, SmartGov, ICTE-PAN şi alte proiecte internaţionale) şi dezvoltarea acestora folosind tehnologia serviciilor Web.
Obiective măsurabile. Cele mai importante obiective măsurabile ale SEM-A2B sunt:
 • raportul cu privire la analiza cerinţelor privind serviciile interorganizaţionale asigurate de OP-urile din România; 
 • documentul de proiectare a cadrului de cooperare între OP din punct de vedere organizaţional şi semantic; 
 • un sistem software; 
 • validarea cadrului de cooperare şi a sistemului, folosind platformele OP reale; 
 • ghid de integrare în vederea cooperãrii ulterioare cu sisteme externe (bănci, asociaţii comerciale, etc.); 
 • un plan de exploatare care să descrie pieţele cărora li se adresează SEM-A2B.
SEM-A2B va depăşi limitele proiectelor româneşti terminate sau în curs de realizare, în domeniul e-government. În acest sens, principalele realizări preconizate vor fi în următoarele direcţii: 
În conformitate cu EIF, vor fi luate în considerare trei niveluri de interoperabilitate (şi implicit, de integrare): 
 
Obiectivele utilizãrii tehnologiei bazate pe semanticã. 
Proiectul SEM-A2B are ca obiective specificarea, dezvoltarea şi evaluarea unui cadru bazat pe tehnologia semantică pentru o reţea integrată de furnizori de servicii interoperabile şi integrate.