SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Cercetari multidisciplinare privind utilizarea sistemelor informatice inteligente pentru eficientizarea invatarii
Acronim: SEFIN
Parteneri:
Universitatea din Bucuresti (coordonator), SC SIVECO Romania SA, TEHNE - Centrul pentru Dezvoltare si Inovare in Educatie
Autoritatea Contractanta:
CNMP - Centrul Naţional de Management Programe (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, România)
Contractul nr.: 12-127 / 01.10.2008
Buget total: 2361925 RON
Buget public: 1971192 RON
Durata: 2008-2011
Pagina WEB a proiectului: -

Scurta descriere a proiectului

Proiectul SEFIN isi propune sa studieze si sa dezvolte sisteme educationale informatice inteligente, in scopul relevarii impactului strategiilor instruirii asistate de calculator asupra realizarii obiectivelor curriculare.
Grupul tinta al proiectului il constituie elevi din invatamântul secundar superior, care invata in scolile grupate intr-un esantion reprezentativ.
Activitatile principale ale proiectului constau in realizarea unor anchete in scolile selectate, dezvoltarea de pachete informatizate de invatare, testarea aplicatiilor de invatare si adaptarea acestora.
La ora actuala, scolile dispun de o dotare TIC medie, iar utilizarea functiilor de baza ale calculatorului reprezinta deja o practica bine incetatenita. Cu toate acestea, literatura de specialitate accentueaza necesitatea unei utilizari a adevaratului potential al instrumentelor TIC, care sa permita eliberarea profesorului de sarcinile de rutina. Prin urmare, se simte nevoia dezvoltarii unor aplicatii interactive inteligente de instruire care sa ofere elevilor posibilitatea obtinerii de performante scolare satisfacatoare in propriul lor ritm de invatare.
Proiectul SEFIN isi propune sa promoveze in practica educationala curenta software-uri educationale inteligente, in scopul cresterii impactului strategiilor IAC (Instruirii Asistate de Calculator) asupra realizarii obiectivelor curriculare.
Dimensiunea inovativa a proiectului consta in folosirea tehnologiei curente pentru a dezvolta Sisteme Educationale Inteligente (SEI) in concordanta cu cerintele de instructiuni asistate de calculator. Modalitatea de realizare consta in implicarea activa a partenerilor din proiect – o institutie de invatamant superior (UNIBUC - Universitatea din Bucuresti), cu doua facultati (Facultatea de Matematica si Informatica si Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educatiei), o companie care coordoneaza proiectul de informatizare a sistemului educational in România si in alte tari din regiune (SIVECO Romania S.A.), o organizatie non-guvernamentală (TEHNE – Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie) – precum si a reprezentantilor tuturor categoriilor de beneficiari finali: cadre didactice universitare si din învatamântul preuniversitar, elevi, studenti, viitori profesori, institute de cercetare, institutii de formare, centre de expertiza, dezvoltare si inovare.
Pe termen lung, prin avansarea si adoptarea unei constructii curriculare care favorizeaza calitatea, cu o larga deschidere si aplicabilitate sociala, rezultatele proiectului pot contribui semnificativ si pot constitui o premisa importanta pentru dezvoltare sociala durabila, prin cresterea eficientei sistemului de invatamant.

Noutati din proiect

Noutati:

  • Pe 29 ianuarie 2009 a fost predata prima etapa a proiectului.
Plan de realizare

Faza Denumire Termen Status
Etapa_I Initializarea cercetarii 29.01.2009 Etapa finalizata
Etapa_II Elaborarea modelelor conceptuale si proiectarea modelului experimental 30.09.2009 In derulare
Etapa_III Realizarea modelului experimental 30.06.2010 Etapa viitoare
Etapa_IV Dezvoltarea infrastructurii de evaluare a modelului experimental 31.01.2011 Etapa viitoare
Etapa_V Evaluarea si actualizarea modelului experimental 30.09.2011 Etapa viitoare