SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Sisteme E-learning Adaptative utilizand Harti Conceptuale
Acronim: SEArCH
Parteneri: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (coordonator), Universitatea din Bucuresti, SC SIVECO Romania SA, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Autoritatea Contractanta: CNMP - Centrul Naţional de Management Programe (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, România)
Contractul nr.: 12-080 / 01.10.2008
Buget total: 2319693 RON
Buget public: 2000000 RON
Durata: 2008-2011
Pagina WEB a proiectului: -

Scurta descriere a proiectului

Scopul sistemelor elearning este de a oferi un mediu atractiv de învăţare (prezentare şi testare a cunoştinţelor), astfel încât cursanţii să-şi dezvolte competenţe şi să-şi construiască activ cunoştinţele. Uşurinţa cu care un cursant reuşeşte să acumuleze cunoştinţe, nivelul de pregătire pe care îl atinge în urma acestui proces şi intervalul de timp necesar caracterizează calitatea unui astfel de sistem.  Dincolo de simpla reprezentare a cunoştinţelor, în sistemele elearning, cercetările de vârf la nivel internaţional se axează în special pe factori psiho-pedagogici. În acest context propunem luarea în considerare a particularităţilor individului: cunoştinţe anterioare, stil de învăţare, nevoi şi motivaţie. Pe baza acestor atribute se poate dezvolta conţinut educaţional adaptativ, care pornind de la trăsăturile utilizatorilor, construieşte un model de învăţare particularizat, motivant şi eficient.      

Obiectivul principal al acestui proiect este elaborarea şi evaluarea în regim experimental a unei metodologii pentru dezvoltarea de conţinut adaptativ în sistemele elearning. Realizările proiectului vor fi: analiza şi sinteza tendinţelor curente la nivel internaţional, definirea unei taxonomii pentru profilul psiho-pedagogic al utilizatorilor, propunerea unui  model formal pentru modelarea conţinutului cu ajutorul hărţilor conceptuale, proiectarea şi implementarea unor module reutilizabile pentru prezentarea adaptativă a conţinutului, integrarea modulelor într-o platformă elearning, validarea sistemului şi evaluarea impactului sistemului adaptativ. Proiectul va demonstra astfel creşterea calitativă a procesului învăţării pe baza unor principii neabordate până în prezent în mediile elearning, va furniza o metodologie pentru dezvoltarea de conţinut adaptativ şi va proiecta şi implementa module reutilizabile, ce pot fi integrate şi în alte platforme elearning care să ajute utilizatorii acestora (pentru mediul academic şi de afaceri) să identifice conţinutul în manieră personalizată. Particularităţile şi noutatea unei astfel de prezentări a conţinutului constă în: organizarea dinamică, dupa şabloane, în raport cu capacităţile individuale, adaptarea conţinutului utilizând hărţile conceptuale pentru diferite scopuri (identificarea cunoştinţelor anterioare, construirea de noi semnificaţii pe baza celor existente, adecvarea complexităţii conţinutului şi corectarea automată).

Noutati din proiect

Noutati:

  • In perioada 27-29 August va avea loc in cadrul conferintei ICCP 2009 workshop-ul cu tiltlul  "Workshop on Digital Libraries, e-Content Management and e-Learning". Mai multe informatii se gasesc la adresa: cv.utcluj.ro/iccp2009/index.php/dl2009.html

Stiri din proiect:

  • Planul de realizare al proiectului a fost modificat prin actul aditional 2 / 2009.
  • Pe 25 ianuarie 2009 a fost predat raportul corespunzator primei faze de proiect.

 

Planul proiectului

Faza Denumire Termen Status
Etapa_I Studiul tendintelor actuale in domeniul eLearning privind centrarea pe utilizator 25.01.2009 Etapa finalizata
Etapa_II Definirea modelului pentru sistemele eLearning adaptative 30.11.2009 In derulare*
Etapa_III Modelarea si proiectarea modulelor reutilizabile 31.03.2010 Etapa viitoare*
Etapa_IV Implementarea, testarea, integrarea modulelor modelului experimental 30.11.2010 Etapa viitoare*
Etapa_V Ajustarea, optimizarea si evaluarea sistemului 30.09.2011 Etapa viitoare*

* termenele au fost actualizate prin actul aditional 2 / 2009