SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Dezvoltarea unui portal avansat de elearning pentru institutii de invatamant superior
Acronim: PAELIS
Parteneri:
SIVECO România (coordonator), Universitatea Politehnica din Bucuresti
Autoritatea Contractanta:
AMCSIT - Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, România)
Contractul nr.: 67/25.09.2007
Buget total: 3580274 RON
Buget public: 1900894 RON
Durata: 2007-2010
Director de proiect: Otto Zelch
Email: otto dot zelch at siveco dot ro

Scurta descriere a proiectului

Definitie:
Proiectul isi propune dezvoltarea unui portal elearning modular care sa asigure pe de o parte flexibilitatea administrarii electronice a procesului educational prin facilitati de administrare specifice unei universitati si pe de alta parte eficientizarea procesului de invatare, prin punerea la dispozitia studentilor si profesorilor a unor module de evaluare online si lucru la distanta.Cercetarea urmareste dezvoltarea si lansarea publica a unui model functional de portal elearning. Tehnologia de dezvoltare va permite functionarea portalului atat pe platforme proprietare cat si pe platforme Open Source.

Obiective principale:

  • Obiectul principal al proiectului PAELIS este acela de a crea un produs nou in portofoliul de produse eLearning oferite de SIVECO Romania.Produsul eLearning nou creat va fi un portal flexibil si modular care va fi usor de de implementat in cadrul universitarilor din Romania si din strainatate indiferent de modul de organizare al universitatilor beneficiare.
  • Un alt obiectiv al acestui proiect este ca prin acest produs SIVECO sa isi dezvolte oferta de produse eLearning pentru mediul academic si universitar.

 Rezultate estimate:
Se asteapta de la acest proiect obtinerea unui produs nou, inovativ, competitiv si adaptat cerintelor de educatie moderna din universitati. O alta asteptare a acestui proiect este crearea unui framework de dezvoltare de produse eLearning in vederea acoperirii cat mai mare a nevoilor universitatilor si pentru cresterea portoliului de implementare si dezvoltare de produse al SIVECO.

Noutati din proiect

 Stiri:

  • In data de 10 decembrie 2007 a fost raportata cu succes etapa 1 din cadrul proiectului PAELIS
  • In data de 25 ianuarie 2008 a fost lansat site-ul proiectului PAELIS
  • In data de 10 iunie 2008 a fost raportata cu succes etapa 2 din cadrul proiectului PAELIS
  • In data de 2 februarie 2009 a fost depus raportul corespunzator etapei 3 din cadrul proiectului
  • Fisa proiectului a fost publicata in catalogul AMCSIT - www.amcsit.ro/amcsit_catalog/067.pdf

Evenimente:

In procesul de diseminare a rezultatelor partiale ale proiectului PAELIS, a fost prezentat in 25.08  in cadrul conferintei europene PRES08, modulul colaborativ al aplicatiei pilot. Lucrarea este inscrisa si acceptata in cadrul Conferintei PRES2008, se poate accesa adresa web http://www.chisa.cz/2008/Userpages/ContribListProgramPre.aspx , unde, la pozitia 1329 este inregistrata cu urmatoarele informatii:
Denumirea lucrarii: " Enhancing higher chemical engineering education by communication and collaboration in the frame of an e-learning platform "
Autori: Josceanu A. 1, Isopescu R. 1, Postelnicescu1, Dumitrescu1, Plesu V. 1, Zelch O. 2, Stefan C. 2
 

1. University "Politehnica" of Bucharest, Centre for Technology Transfer in the Process Industries ,1, Polizu Street, Building A, Room A056, RO-011061, Bucharest, Romania, Ph: 40-21-4023916, Fax: 40 - 21 - 3185900, e-mail: cttpi@chim.upb.ro
2. S.C. SIVECO Romania S.A., 8-10, Maresal Averescu Blvd., RO-011455 Bucharest, Romania, Ph: +40-21-318.12.00, fax : +40 (21) 318.12.02

Plan de proiect

Faza Denumire Termen Status
Etapa_I Analiza caracteristicilor sistemelor de e-learning pentru mediul universitar 10.12.2007 Finalizata
Etapa_II Proiectarea unui sistem prototip de e-learning pentru o universitate cu domeniu unic de activitate 10.06.2008 Finalizata
Etapa_III Dezvoltarea sistemului de management in timp real a activitatii didactice din universitate si a modulului 'laborator la distanta' 31.01.2009 Finalizata
Etapa_IV  Integrarea modulelor, testarea si validarea produsului de e-learning pe piata 24.09.2009 In derulare
Etapa_V Raportare efecte economice 24.09.2010 Etapa viitoare