SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Dezvoltarea scolilor doctorale din medicina si stiintele vietii printr-un sistem eLearning pentru cercetare
Acronim: eCercDoc
Parteneri:Universitatea de Medicina si Farmacie Cluj-Napoca (coordonator), Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova, Universitatea de Medicina si Farmacie Targu-Mures, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, SIVECO Romania SA
Autoritatea Contractanta: CNMP - Centrul Naţional de Management Programe (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, România)
Contractul nr.: 11-046 / 14.09.2007
Buget total: - RON
Buget public: - RON
Durata: 2007-2010
Pagina WEB a proiectului: http://www.edoctoral-campus.umfcluj.ro

Scurta descriere a proiectului

Dezvoltarea şcolilor doctorale şi, în relaţie directă cu aceasta, crearea resursei umane prin formarea tinerilor pentru cariera de cercetător ştiinţific reprezintă unul dintre obiectivele-cheie în strategia pe care universităţile trebuie să o urmeze pentru a deveni principalii actori în procesul CDI.


Obiectivul general al proiectului
constă în elaborarea unui sistem informatic eficient de eLearning dedicat formării specifice pentru cercetarea ştiinţifică la nivelul şcolilor doctorale din Romania prin educatie performantă, transparentă şi avansată.


Obiective specifice:

► up-gradarea sistemului de invatamant in scolile doctorale prin armonizarea curriculelor şi centrarea activităţilor pe student,

►realizarea unei curricule flexibile, care sa ofere cunostintele generale de metodologie a cercetarii aplicabile in domeniul propriu de cercetare al fiecarui student, in vederea dezvoltarii abilitatilor de cercetare individuale

►cresterea calitatii activitatii de cercetare desfasurate de doctoranzi prin dezvoltarea standardelor inalte de instruire in cercetare de-a lungul formarii doctorale

►standardizarea unui sistem obiectiv de evaluare a doctoranzilor,

►crearea unui sistem unic, eficient, de promovare şi susţinere a doctoranzilor cu calitati de cercetatori,

►crearea unui consortiu virtual? de scoli doctorale - doctoral campus - prin portalul educational http://www.edoctoral_campus.ro/.


Cercetarea, cu aplicabilitate directa in sistemul de invatamant universitar si postuniversitar, are un caracter complex deoarece presupune colaborarea intre colective de cercetare din 5 institutii diferite: UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca (CO), UMF Craiova (P1), UMF Târgu-Mures (P2), Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca (P3), SIVECO SA (P4).


Toti partenerii vor contribui la elaborarea sistemului informatic avansat de eLearning al centrului unic de comunicare dintre scolile doctorale din Romania, pe care l-am numit Doctoral campus. Agentul economic - P4 va realiza, practic, sistemul eLearning format din portalul educational. CO, P1, P2 şi P3 vor implementa, pe durata a 2 ani, sistemul de eLearning creat şi vor evalua, concomitent, eficienta acestuia.


Unic in tara
, sistemul informatic avansat de eLearning va avea aplicabilitate initiala în şcolile doctorale din universităţile de medicină şi farmacie. In timp, acesta se va putea extinde si la nivelul altor şcoli doctorale din tara, ceea ce va permite armonizarea curriculara şi împărtăşirea experienţei, concertarea activitatilor si cresterea eficientei la nivelul intregului sistem de invătamant tertiar din Romania.

Noutati din proiect

Stiri

  •  In 06.02.2009 a fost raportata cu succes etapa nr 3 a proiectului eCercDoc. Obs: este prima etapa din proiect in care SIVECO Romania a desfasurat activitati. In etapa 1 si 2, SIVECO nu a derulat activitati.
Plan de proiect

Faza Denumire Termen Status
Etapa_I Armonizarea curriculelor la nivelul Şcolilor Doctorale din consorţiu
15.12.07 Finalizata*
Etapa_II Standardizarea sistemului de evaluare a doctorazilor, valorificarea rezultatelor 25.06.08 Finalizata*
Etapa_III Elaborarea unui sistem informatic avansat (e-learning) pentru Şcolile doctorale medicale 06.02.09 Finalizata
Etapa_IV  Implementarea noii curricule şi a noului sistem de evaluare-anul 1. Analiza rezultatelor 15.10.09 In derulare
Etapa_V Implementarea noii curricule şi a sistemului de evaluare- anul 2. Demonstrarea functionalitaţii şi utilităţii noului system.  Diseminarea rezultatelor 18.09.2010 Etapa viitoare

* -> SIVECO Romania nu a derulat activitati in cadrul primelor doua etape