SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Adopting Standards and Specifications for Educational Content
Acronim: ASPECT
Parteneri:
1.      EUN Partnership a.i.s.b.l. (EUN) BE
2.      Katholieke Universiteit Leuven (KUL) BE
3.      Siveco Romania SA (SIVECO) RO
4.      Cambridge University Press (Holdings) Ltd. (CUP) UK
5.      Universität Koblenz-Landau (KOB) DE
6.      Instituto Nazionale di Documentazione per L’Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE) IT
7.      RWCS Limited (RWCS) UK
8.      Vocabulary Management Group (VMG) UK
9.      Association EIfEL, European Institute for E-Learning (EIfEL) FR
10. Universidad Vigo (VIGO) ES
11. Icodeon UK Young Digital Planet S.A. (YDP) PL
12. Svietimo Informaciniu Technologiju Centras Valstybes Biudzetine Istaiga (ITC) LT
13. EduCentrum (EduC) BE
14. UNI-C Danmarsk EDB-Center for Uddan (UNI-C) DK
15. FWU Institut fur Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht GmbH. (FWU) DE
16. DG Innovation and curriculum development – Ministerul Educaţiei (DGIDC) PT
17. Universitatea din Ljubljana (UL) SI
18. Educatio Public Utility Company (EDUCATIO) HU
19. The Open University (OU) UK
20. Jyvaskylan Yliopisto, Universitatea din Jyvaskylan (JYU) FI
21. Centre National de Documentation Pedagogique (CNDP) FR
 
Lista de mai sus include 9 Ministere ale Educaţiei sau agenţii naţionale (6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) desemnate de Ministere pentru a le reprezenta în cadrul proiectului.
  • ME Danemarca – UNI-C
  • ME Belgia (Comunitatea Flamandă) – EduC
  • ME Franţa – CNDP
  • ME Germania – FWU
  • ME Ungaria – EDUCATIO
  • ME Italia – INDIRE
  • ME Lituania – ITC
  • ME Portugalia – DGIDC
  • ME Slovenia - UL
Finanţare: Proiectul este co-finanţat prin programul eContentPlus al Comisiei Europene. Contract: ECP-2007-EDU-417008
Buget: 4,624,997 Euro, co-finanţat 80% de către Comisia Europeană
Data de start: 1 septembrie 2008
Durata: 2,5 ani

Scurta descriere a proiectului

 

Rezumat
 
Reţeaua de bune practici ASPECT are 3 ţinte majore:
1.      Să analizeze comparativ un set de standarde şi specificaţii din punct de vedere al modului în care se aplică unui pachet diversificat de resurse educaţionale provenite de la furnizori atât din sectorul public cât şi cel comercial (incluzând şi conţinut generat de profesori).
2.      Să vadă modul în care implementarea standardelor şi specificaţiilor va îmbunătăţi interoperabilitatea pan-europeană a resurselor educaţionale şi a sistemelor utilizate pentru dezvoltarea, descoperirea, transferul şi utilizarea acestui conţinut.
3.      Să stabilească cele mai bune practici pentru combinarea specificaţiilor existente în soluţii complete care să se adreseze nevoilor comunităţilor şcolare în Europa din punct de vedere al descoperirii, schimbului şi reutilizării resurselor pedagogice.
 
 
Rezultate prevăzute
 
Prin proiectul ASPECT se vor face paşi importanţi în rezolvarea potenţialei ”deconectări” distructive între experţi şi instituţii cu abilităţi în domeniul standardelor pe de o parte, şi creatori de politici educaţionale, consilieri TIC şi practiţionişti pe de altă parte. El va garanta că cele mai bune practici cu privire la implementarea de standarde şi specificaţii pentru tehnologii pedagogice (SSLT) nu vor mai fi doar rezultatul activităţii experţilor tehnici care lucrează în centre pilot şi proiecte demonstrative, sau care se reunesc la seminarii şi plugfest-uri.
Până la finalul proiectului, ASPECT va colabora în mod activ cu cel puţin 200 de experţi, profesionişti şi strategi europeni din Ministere ale Educaţiei, care pot avea un impact semnificativ în evoluţia SSLT. Din perspectiva participării Ministerelor Educaţiei în acest proiect, un rezultat cheie va fi acela că punctele de vedere ale profesorilor şi ale experţilor tehnici vor fi luate în considerare în timpul procesului de pre-standardizare.
 
 
Conţinutul acestui website este responsabilitatea integrală a membrilor consorţiului. El nu reprezintă opinia Comunităţii Europene şi Comunitatea nu este responsabilă pentru nici o utilizare a informaţiei conţinută în acesta.