SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Title: Activitate participativă și mediu de învățare orientate către instrumentele TIC pentru vârstnici

 

Acronym: PALETTEV2

Project identification code: AAL-2015-136

Project Coordinator at European level:  Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

 

Contract no.: 66/2016

Partners:

 

Participant nr.*

Nume organizație participantă

Acronim participant

Tip organizație

Țară

1 (Coordonator)

University Hospitals of Geneva

HUG

Organizație de cercetare

Elveția

2

SC SIVECO Romania SA

SIVECO

Întreprindere mare

România

3

Stichting Reflexion

Reflexion

Unitate mică de cercetare și sprijin

Olanda

4

 Poznań Supercomputing and Networking Center

PSNC

 

Polonia

5

The  Prava poteza Institute

PPI

Întreprindere mică sau mijlocie - Organizație de cercetare și dezvoltare mică

Slovenia

6

VILANS

VILANS

Organizația privată de cercetare - Organizația secundară a utilizatorilor finali

Olanda

7

Stichting Smart Homes

SMH

Organizație de cercetare

Olanda

8

KempenLIFE

Kemp

Organizația utilizatorului final

Olanda

9

University of Bucharest

UOB

Organizație de cercetare

România

 

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

 

Total Budget: 1.921.241,5 RON

Public Budget: 553.711,5 RON

Duration: 34 luni

Project Director: Adrian Bradu

Email: adrian.bradu@siveco.ro

Scurta descriere a proiectului

Ideea proiectului este pe deplin determinată de cerere. Se bazează pe dorința permanentă a persoanelor în vârstă de a-și îmbunătăți calitatea vieții. Pentru a realiza acest lucru, proiectul PALETTEV2 va introduce și promova utilizarea activă a soluțiilor bazate pe TIC. Proiectul își propune să dezvolte un mediu sau o platformă de servicii cuprinzătoare care să ofere persoanelor în vârstă acasă, dar să vizeze și alte persoane (rezidenți vârstnici, utilizatori finali secundari și terțiari). Serviciile primare ale platformei vor acoperi câteva dintre principalele domenii de cerere ale seniorului, printre care se numără problemele sociale și economice, precum și provocările legate de asistența medicală cu care se confruntă persoanele în vârstă de astăzi și în viitorul apropiat.

Domeniile principale de servicii ale sistemului sunt:

1. Comunicare: activități sociale și contacte (cu familia, colegii și alții), care duc la participarea activă în comunitate.

2. Sănătate și îngrijire: locuind acasă (sau într-un centru rezidențial) ca indivizi independenți

3. Învățarea pe tot parcursul vieții: ține la curent cu TIC, mass-media, abilitățile generale și profesionale, controlul finanțelor personale (asigurare, acces ușor la contul personal)

4. Să lucreze (achiziția de locuri de muncă și sprijinul antreprenorial) să rămână activ și să câștige un venit dincolo de vârsta de pensionare.

Aceste servicii indică o tendință de a fi disponibile numai online, ducând la închiderea unor locații de servicii familiare cum ar fi centrele de formare și birourile locale ale băncilor. Persoanele în vârstă sunt forțate să meargă online pentru a participa la societatea modernă, la fel ca oamenii din alte categorii de vârstă. Principala diferență este că, de la vârsta de 65 de ani și mai înaintată, oamenii nu sunt la fel de familiarizați cu utilizarea TIC ca fiind cei mai tineri. În acest sens, poziția lor în ceea ce privește TIC este similară cu cea a altor persoane cu limitări. O abordare "de proiectare pentru toți" ar putea rezolva simultan multe probleme existente și emergente.

 

Ca urmare a implementării sistemului PALETTEV2, vor fi activate un număr de îmbunătățiri esențiale ale calității vieții pentru persoanele în vârstă: predarea directă online, învățarea online și offline, participarea la activități comunitare comune (jocuri, împărtășirea experiențelor întâmplătoare); ocuparea forței de muncă și munca. Aceste servicii includ sprijin activ al procesului de către experți, care vor include evaluarea inițială, planificarea, implementarea, evaluarea sau rezultatele și alte tipuri de asistență care vor fi furnizate la cerere:

• ca serviciu online (când este cazul și posibil pentru persoanele în vârstă)

• sau pe locația viu a persoanelor în vârstă, atât timp cât utilizarea platformei este încă prea dificilă.

 

Platforma va oferi asistență medicală online și funcționalități pentru a coordona serviciile de îngrijire la domiciliu, evitând sau întârziind unele dintre numeroasele probleme funcționale și psihosociale legate de îmbătrânire. Toate funcționalitățile PALETTEV2 vor fi adaptate la nevoile percepute ale persoanelor în vârstă, asumându-le împuternicirii acestor grupuri-țintă ca principiu de conducere în proiectare și dezvoltare. Aceasta înseamnă că adaptarea sistemelor și a serviciilor este necesară pentru a se potrivi nivelului superior de înțelegere și de competență ca utilizator al soluțiilor bazate pe TIC.

Pentru utilizatorii care și-au pierdut deja o parte din independența lor, sistemul va permite participarea membrilor apropiați ai familiei sau a prietenilor (aleși de vârstnici) în procesele esențiale de comunicare, și anume despre grija generală a problemelor medicale specifice. În timpul îmbătrânirii, vârstnicii se confruntă cu o scădere a funcțiilor senzoriale (viziune, auz și atingere). În plus, există o scădere normală a dexterității fizice și a rezistenței. Optzeci la sută dintre persoanele peste 65 de ani au o anumită formă de boli cronice. Toate aceste efecte ale îmbătrânirii pot afecta învățarea modului de utilizare a unui nou sistem. Fără adaptarea sistemelor, bazate pe principiile "design pentru toți", vârstnicii de azi și de viitor sunt amenințați cu izolarea.

Sistemul va fi adaptat nevoilor utilizatorului și mediului de viață. Designul centrat pe utilizator se va concentra pe furnizarea de valoare reală utilizatorului final, având în vedere nevoile și capacitățile sale specifice și măsurarea reacțiilor din viața reală, luând în considerare limitările tehnologiei disponibile. Acest sistem va facilita împărtășirea datelor personale relevante cu experți (adică profesori, colegi la locul de muncă, medici) care vor necesita aprobarea de către persoanele în vârstă, de exemplu în setările de utilizator pentru platformă.

Portal

Site-ul de diseminare al proiectului la nivel european poate fi accesat la următorul  link: http://www.palettev2.eu/

Noutati

Intalnirile Consorțiului:

- În septembrie 2016, consorțiul PaletteV2 sa întâlnit la București (România) pentru a discuta și a conveni asupra următoarelor etape și repere ce urmează a fi realizate în perioada următoare în ceea ce privește dezvoltarea platformei Palette

- În septembrie 2016, la St. Gallen (Elveția) a avut loc Forumul AL anual. La acest eveniment au participat coordonatorul proiectului și au transmis informațiile adunate membrilor consorțiului.

- În ianuarie 2017, consorțiul PaletteV2 sa întâlnit timp de două zile la Utrecht (Olanda) pentru a discuta despre pașii și țintele care trebuie atinse în acest an pentru a identifica nevoile grupului țintă pentru a pregăti activitățile de dezvoltare tehnică a instrumentelor IT.

- În mai 2017, consorțiul PaletteV2 sa întâlnit timp de două zile la Maribor (Slovenia) pentru a discuta pașii și țintele realizate în acest an pentru a identifica nevoile grupului țintă pentru a pregăti dezvoltarea activităților tehnice a instrumentelor IT.

- În septembrie 2017, consorțiul PaletteV2 sa reunit timp de două zile la Poznan (Polonia) pentru a discuta pașii și obiectivele trebuie realizate în acest an pentru a identifica nevoile grupului țintă pentru a pregăti activitățile tehnice de dezvoltare a instrumentelor de calculator.

- În noiembrie 2017, consorțiul PaletteV2 sa reunit timp de două zile la Geneva (Elveția) pentru a participa la evaluarea intermediară. De asemenea, au avut loc discuții privind coordonarea proiectelor, toate activitățile legate de realizarea planului, rezultatele obținute și viitorul.

- În mai 2018, consorțiul PaletteV2 sa reunit timp de 2 zile la București (România) pentru a discuta despre stadiul proiectului, activitățile de dezvoltare tehnică a instrumentelor IT, rezultatele preliminare ale testului pre-alfa, feedback-ul live după testare.

- În septembrie 2018, consorțiul PaletteV2 sa reunit timp de două zile la Eindhoven (Olanda) pentru a discuta despre stadiul proiectului, prezentarea platformei, rezultatele testului alfa, discuțiile beta. De asemenea, au avut loc discuții privind coordonarea proiectelor, toate activitățile legate de planul de implementare, rezultatele obținute și rezultatele viitoare.

Planul proiectului

 

Etape / Denumirea Activității

Categoria de activitate **)

Data de finalizare a etapei

Rezultate / Documente de prezentare a rezultatelor

Status

Etapa I – Analiza cerințelor și nevoilor utilizatorilor

31.12.2016

 

Finalizat

Activitate I.1 – Colectarea și analiza cerințelor și nevoilor grupului țintă

A2 (A) Cercetare industrială (CI) în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de cercetare

 

Activitate I.2 – Analiza și definirea cerințelor funcționale și de uzabilitate ale conceptului PALETTEV2

A2 (A) Cercetare industrială (CI) în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de cercetare

 

Activitate I.3 – Definirea unui plan de protejare a drepturilor de proprietate intelectuală

D - Diseminare

 

Raport de cercetare

 

Activitate I.4 – Analiza aspectelor etice privind implicarea grupului țintă

A2 (A) Cercetare industrială (CI) în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de cercetare

 

Etapa II – Proiectarea și realizarea soluției PALETTEV2

31.12.2017

 

Raport de cercetare

Activitatea II.1 – Analiza și elaborarea specificațiilor tenice și de design ale conceptului PALETTEV2

A2 (A) Cercetare industrială (CI) în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de cercetare

 

Activitatea II.2 – Realizarea soluției propuse – platforma PALETTEV2

A3 (A) Dezvoltare experimental (DE) în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de cercetare Prototip

 

Activitatea II.3 – Realizarea serviciilor propuse, integrarea acestora cu platforma PALETTEV2 și elaborarea manualului de utilizare a soluției

A3 (A) Dezvoltare experimental (DE) în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de cercetare Prototip

 

Etapa III – Testarea și demonstrarea funcționalității utilității soluției

31.12.2018

 

Finalized

Activitatea III.1 – Analiza și elaborarea specificațiilor de testare și evaluare a soluției PALETTEV2

A2 (A) Cercetare industrială (CI) în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de cercetare Prototip

 

Activitatea III.2 – Studiul și integrarea feedback-ului primit de la utilizatori

A2 (A) Cercetare industrială (CI) în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de cercetare

 

Activitatea III.3 – Experimentarea, testarea și demonstrarea funcționalității utilității soluției PALETTEV2

A3 (A) Dezvoltare experimental (DE) în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de experimentare

 

Etape si activitati

Faza I (finalizată): a constat în următoarele activități, în corelație cu activitățile implementate la nivel european:

 

Activitatea I.1. - Colectarea și analiza cerințelor și nevoilor grupului țintă

În vederea culegerii cerințelor și nevoilor grupului țintă am elaborat câteva materiale suport:

Invitație de participare - O invitație privind scopul activității va fi transmisă sau prezentată utilizatorilor care vor participa la grupurile de Focus.

Ghid pentru recrutare Focus grup - Populația țintă pentru focus group

Utilizatori finali - Nu este definită o vârstă specifică, Palette adresându-se adulților aflați in jurul vârstei de pensionare1.

 

Aceasta include:

 • 50+ care au pierdut locul de muncă înainte de pensionare
 • Persoanele care merg să se pensionează anticipat
 • Persoanele care s-au pensionat  recent (+/- <70 ani). Această limită de vârstă este stabilită deoarece Palette se concentreaza pe adulții aflați în jurul vârstei de pensionare [1]  si nu pe persoanele foarte în vârstă, care ar putea avea nevoi diferite.

 

Câte persoane vor participa?

Vor fi 2-3 focus grupuri în fiecare țară și vor participa în jur de 5-8 persoane în fiecare sesiune.

 

Obiectivele sesiunilor de focus grup:

 

- Identificarea nevoilor populației țintă și prioritizarea acestor nevoi

- Reliefarea situației actuale (cum se face în acest moment)

- Identificarea problemelor din situația actuală și formularea de propuneri pentru îmbunătățiri

- Identificarea posibilelor diferențe între țări

- Evaluarea exemplelor

 

Manual focus group:

 • Scop:
 • Identificarea nevoilor populației țintă și prioritizarea acestor nevoi
 • Reliefarea situației actuale (cum se face în acest moment)
 • Probleme în situația actuală, găsirea posibilităților pentru îmbunătățiri
 • Identificarea posibilelor diferențe între țări

 

Activitatea I.2 Analiza si definirea cerintelor functionale si de uzabilitate ale conceptului PALETTEV2 

Scopul acestui activități este acela de a defini cerințele, nevoile utilizatorilor și caracteristicile sistemului informatic propus. Acesta se concentrează pe capacitățile de care părțile interesate și utilizatorii țintă au nevoie. Descrierea detaliată a modului în care sistemul de informații îndeplinește aceste nevoi este prezentată în capitolele serviciile de afaceri și procese din cadrul livrabilului Analiza si definirea cerintelor functionale si de uzabilitate ale conceptului PALETTEV2.

Acest document va acoperi toate caracteristicile care urmează să fie dezvoltate în platforma Palette pe baza cerințelor inventariate în capitolul 3. CERINȚE FUNCȚIONALE și capitolul 4. CERINȚE NEFUNCȚIONALE.

Tot în cadrul acestei activități am prezentat cerințele funcționale și de uzabilitate ale platformei AeL, platformă care va reprezenta punctual de plecare în dezvoltarea conceptului PaletteV2.

 

Activitatea I.3 Definirea unui plan de protejare a drepturilor de proprietate intelectuala

Informațiile generate de proiect sunt proprietatea tuturor părților care le generează.

În vederea îndeplinirii obligațiilor ce decurg din Acordul de Parteneriat, părțile vor ajunge la un acord cu angajații lor și alți membri ai personalului de îndată ce aceștia din urmă sunt în măsură de a pretinde drepturi asupra informațiilor generate (subcontractori, studenți, utilizatorii finali implicați activ în proiect etc.). Astfel de acorduri pot include un transfer oficial de proprietate sau acordarea de drepturi de acces corespunzătoare, cu un drept de sublicențiere.

Informațiile generate în proiect sunt definite ca acele informații pe care părțile le aduc în proiect și care sunt necesare pentru executarea Proiectului și pentru utilizarea drepturilor de acces la informațiile existente. Informațiile generate în proiect înseamnă acele informații care sunt generate ca urmare a activităților desfășurate în cadrul acestui proiect. Toate informațiile generale, brevete de fundal și de know-how aparțin părții care aduce aceste informații de proprietate intelectuală în cadrul Proiectului și proprietatea va rămâne cu ea.

 

Activitatea 1.4 Analiza aspectelor etice privind implicarea grupului tinta

Ca un proiect care implică utilizatorii finali atât ca participanți cât și ca beneficiari ai rezultatelor cercetării, există un set de considerații care trebuie avute în vedere pentru proiectul PALETTEV2 și tratamentul etic al participanților. Principala problemă în jurul proiectului implică apariția adulților seniori (utilizatori finali), atât în cercetarea utilizator cât și a utilizatorilor activi ai sistemului PALETTEV2. De-a lungul duratei proiectului, o serie de metode de colectare a datelor recunoscute vor fi aplicate, cu care partenerii de proiect în cauză au o experiență aprofundată și expertiză. Proiectul include colectarea datelor de profil ale utilizatorilor.

În scopul de a preveni abuzul și / sau furtul de date, datele colectate vor fi stocate într-un mod sigur și securizat. Toate datele referitoare la utilizatori, cu excepția cazului convenit altfel, vor fi făcute anonime pentru cercetare și raportare. Accesul la datele colectate vor fi limitate numai partenerilor de proiect, cu excepția cazului în utilizatorii au convenit altfel în acord scris. Proiectul va asigura că utilizatorii au acces la datele lor cu caracter personal și pot decide, în orice moment, ștergerea datelor. Datele vor fi folosite numai în scopuri de cercetare.        

Pentru a aborda problemele etice care pot apărea din activitățile de mai sus, consorțiul va lua în considerare Declarația de la Helsinki, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, precum și a altor reglementări internaționale și naționale de cercetare în aspectele direct legate de obiectul prezentului proiect, precum și reglementările legale privind protecția vieții private și a datelor personale.

 

Principalii beneficiari care vor beneficia de mediul de serviciu global, sunt reprezentați de:

              Vârstnici în casele lor care trăiesc independent - în calitate de utilizatori finali primari

              Rezidenți în vârstă în centrele de îngrijire și acasă - în calitate de utilizatori finali primari

 

Platforma va facilita de asemenea, implicarea și sprijinul practic pentru persoanele în vârstă, susținut de:

1.             Colegi, membrii familiei și prieteni ai vârstnicilor - furnizorilori informali de sprijin

2.             Profesori, mentori, consultanți - furnizori formali de sprijin

3.             Fizicieni și furnizori de asistență medicală - furnizori formali de sprijin


 

Faza II (finalizată):  a constat în următoarele activități, în corelație cu activitățile implementate la nivel european:

 

Activitatea II.1 Definitivarea cerintelor si nevoilor grupului țintă

Acestă activitate descrie procesul de dezvoltare a conceptului iterativ în cadrul proiectului

Palette. Sesiunile de prototipuri cu fidelitate redusă și deciziile de proiectare care au fost făcute în concordanță cu aceste sesiuni de co-design interactiv cu utilizatorii finali fac parte integrantă din procesul de proiectare și au precedat testarea machetei.

Documentul este structurat după cum urmează:

În primul rând, se introduce concluzia procesului iterativ până în acest punct, cu alte cuvinte conceptul temporal Palette este introdus. Acest lucru este însoțit de informații de fond despre proiectul PaletteV2 și despre abordarea care a fost aplicată. În conformitate cu abordarea, sunt oferite atât o prezentare generală a întregului proces de proiectare Palette, cât și o vedere mărită a pașilor descriși în acest document. Ulterior, acești pași sunt descriși mai detaliat pe capitol și sunt structurați pentru a încheia cu o privire de ansamblu asupra deciziilor de proiectare, și anume descalificarea sau încorporarea anumitor aspecte în conceptul Palette.

Proiectul PALETTEV2 se axează pe avansarea calității vieții persoanelor în vârstă în societatea noastră. PALETTEV2furnizează persoanelor în vârstă la vârsta de pensie posibilitatea de a participa activ la o serie de procese și evoluții sociale. PALETTEV2 dorește să realizeze acest lucru oferindu-le un sistem ușor de utilizat, care le oferă acces la servicii digitizate legate de întâlniri cu alții, activități comunitare, cursuri și servicii pe o platformă online. Astfel, PALETTEV2 își propune să ofere mijloace online pentru a permite întâlnirile offline între vârstnici. Motto-ul lui PALETTEV2 este: "Bucurați-vă de viață împreună ".

 

Activitatea II.2 Analiza si elaborarea specificatiilor tehnice si de design ale conceptului PALETTEV2

Această activitate prezintă o imagine de ansamblu a platformei Palette, din punct de vedere arhitectural și definește cerințele tehnice și caracteristicile care stau la baza soluției. În această secțiune se face un rezumat al interfeței de prezentare și se descriu aspecte precum securitatea, performanța, accesibilitatea, numărul de utilizatori concurenți, volumul bazei de date, criptarea datelor, recuperarea datelor, precum și beneficiile pe care le oferă.

Securitate: Platforma are un modul de securitate în care utilizatorii sunt descriși și organizați în grupuri în funcție de rolurile pe care le au în cadrul platformei. Fiecare rol are atribuită o listă de funcții corespunzătoare permisiunilor acordate utilizatorului.

Performanță: Soluția are o capacitate de procesare a datelor provenite de de la utilizatorii care folosesc aplicația simultan și se poate extinde și adapta în funcție de numărul utilizatorilor

Accesibilitate: Sistemul este accesibil și disponibil tuturor utilizatorilor conform standardelor detaliate în faza de analiză.

Numărul de utilizatori concurenți: Platforma este capabilă să suporte un număr de 250 de conexiuni concurente pe un singur nod al serverului de aplicație, număr care va crește semnificativ prin scalarea sistemului.

Volumul bazei de date: Prin stabilirea unei configurații adecvate pentru stocarea datelor, se asigură o bună funcționare și o experiență mai bună a utilizatorului cu sistemul

Criptarea datelor: Datele sunt transferate în siguranță în cadrul platformei utilizând protocolul HTTPS.

Recuperarea datelor: Platforma este disponibilă în infrastructura cloud privată și va integra proceduri de backup și de restaurare care vor fi folosite în cazul în care se vor corupe datele sistemului. Infrastructura poate include și o altă zonă de disponibilitate pentru a se asigura o strategie bună de recuperare a datelor în caz de dezastru.

Soluția propusă oferă următoarele avantaje:

Datele se află într-o bază de date centrală pentru ca toate aplicațiile să aibă acces rapid la acestea.

Informațiile sunt stocate cu în întregime și cu acuratețe. Informațiile privind procesele de instruire

și de învățare pot fi văzute în rapoartele sumare agregate.

Administratorul poate face comparații între versiunea curentă și versiunile mai vechi ale

sistemului de monitorizare.

Nu mai este nevoie să se utilizeze hârtii deoarece datele sunt transmise automat la baza de date și

sunt disponibile altor părți ale aplicației sau altor aplicații care accesează baza de date.

PaletteV2 este un mediu de servicii online ușor de utilizat. Este o platformă care îi ajută pe seniori să fie participanți activi în societate. Pe lângă hobby-uri și activități zilnice de agreement, aceasta poate include și continuarea muncii, în special munca voluntară. Toate funcționalitățile PALETTEV2 sunt adaptate la nevoile persoanelor în vârstă, creșterea încrederii acestor grupuri țintă fiind principiul de proiectare și dezvoltare.

Aceasta înseamnă că adaptarea sistemelor și a serviciilor este necesară pentru a se potrivi nivelului de înțelegere al seniorilor și de competențe în utilizarea soluțiilor bazate pe TIC.

Pentru o vizualizare mai clară a platformei PALETTEV2 și pentru a înțelege exact cum va funcționa sistemul, vom prezenta în capitolul următor toate funcționalitățile incluse în sistem.

Pe baza cerințelor utilizatorilor finali am dezvoltat o platformă care să îndeplinească nevoile utilizatorilor și care să răspundă obiectivelor proiectului.

Platforma este împărțită în două secțiuni: secțiunea publică și privată. Fiecare secțiune oferă funcționalități diferite. Secțiunea publică este dedicată utilizatorilor neînregistrați, iar secțiunea privată este dedicată utilizatorilor înregistrați în platformă (membrilor Palette).

Toate funcționalitățile platformei vor fi prezentate mai jos, în funcție de tipul secțiunii.

Soluția va fi bazată pe pagini web este accesibilă oricând, oriunde, prin intermediul unui dispozitiv care folosește un browser de internet (printre care: Internet Explorer, Safari, Chrome și Firefox). Platforma va fi accesată ușor și de pe dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele inteligente sau tabletele.

 

Activitatea II.3 Realizarea serviciilor propuse, integrarea acestora cu platforma PALETTEV2 si elaborarea manualului de utilizare a solutiei.

Platforma de învățare online (cunoscută și sub numele de PaletteV2) este un mediu virtual de învățare, care oferă cursanților o serie de resurse create pentru a îi implica și pentru a promova învățarea bazată pe colaborare, orientată către studenți.

Acest ghid a fost conceput pentru a ajuta utilizatorul să utilizeze eficient platforma de învățare online

și să vă ofere răspunsuri la întrebările frecvente despre platformă.

Următoarele subiecte sunt acoperite în acest document:

1. Care sunt cerințele minime de sistem pentru a rula platforma de învățare online?

2. Cum fac un cont?

3. Cum mă autentific?

4. Pagina de început și opțiunile principale

5. Cum accesez elementele?

6. Funcționalitățile specifice cursanților

Pentru a utiliza platforma, trebuie să aveți accesa la internet. Puteți utiliza orice browser de internet modern pentru a accesa platforma; cu toate acestea, este recomandat să folosiți cea mai recentă versiune a unui browser pentru a preveni apariția oricăror probleme.

O listă a browserelor de internet utilizate în mod obișnuit poate fi găsită mai jos și versiunea minimă pe care va funcționa platforma de învățare online:

• Internet Explorer (v11)

• Firefox (v30 sau mai recentă)

• Google Chrome (v30 sau mai recentă)

 

 

Faza III (finalizată) a constat în următoarele activități, în corelație cu activitățile implementate la nivel european:

 

Activitatea III.1 – Analiza specificațiilor de testare și evaluare a soluției PALETTE V2

Obiectivul general al acestei activități din cadrul proiectului European este acela de a identifica, descrie scenariile de testare precum și comportamentul funcționalităților implementate în cadrul platformei PaletteV2  din punctul de vedere al utilizatorului.

Această activitate descrie procesul de finalizare a specificațiilor de testare precum și de evaluare a soluției în cadrul proiectului Palette.

În primul rând, sunt oferite atât o prezentare generală a întregului proces de analiză a specificațiilor Palette, cât și o vedere detaliată a pașilor de urmat în testarea platformei. Ulterior, acești pași sunt descriși mai detaliat pentru fiecare scenariu și caz de test și sunt structurați pentru a arăta o privire de ansamblu asupra evaluării soluției Palette.

Livrabilul descrie modalitatea în care cerințele platformei Palette sunt puse în practică și accesibile utilizatorilor finali, conform cazurilor de utilizare rezultate din cerințele identificate și prezentate în livrabilele anterioare. Prezintă, de asemenea, cazurile de testare a funcționalităților care corespund acestor cerințe, împreună cu rezultatele așteptate. Pe parcursul etapei de experimentare a modelului s-au identificat și remediat disfuncționalitățile sau neconformitățile înregistrate ca urmare a testării sistemului.

Pe baza cerințelor utilizatorilor finali am dezvoltat o platformă care să îndeplinească nevoile utilizatorilor și care să răspundă obiectivelor proiectului.

În cadrul acestei etape accentul major s-a pus pe definirea scenariilor și cazurilor de testare. Pentru fiecare caz test, sunt prezentați pașii în ceea ce privește acțiunile asociate și rezultatele așteptate. Procesul de evaluare a constat în pregătirea cazurilor de testarea iar în acest livrabil se descriu rezultatele așteptate în cadrul procesului de testare, pentru sesiunile de  validare pre-alpha, alfa și beta care vor duce la evaluarea sistemului și serviciilor dezvoltate.


Activitatea III.2 – Studiul și integrarea feedback-ului primit de la utilizatori

Obiectivul general al acestei activități din cadrul proiectului este acela de a descrie feedbackul utilizatorilor finali cu privire la optimizarea prototipului platformei PaletteV2.

Ori de câte ori sunt detectate deficiențe de către utilizatorii finali, acestea sunt comunicate în cadrul sesiunilor dedicate, informațiile relevante sunt colectate în baza chestionarelor de evaluare, apoi sunt analizate și rezolvate cu prioritate de către echipa tehnică.

În această etapă a proiectului s-au realizat sesiuni de feedback pentru a evalua utilitatea, experiența utilizatorilor și aspectele de acceptare.

Evaluarea acestei etape susține menținerea la parametri optimi a caracteristicilor platformei evaluate în sesiunea de feedback anterioară și anume: interfața grafică intuitivă, claritate, consistență, lizibilitate și inteligibilitate.

Interfața grafică (GUI) a platformei este zona pe care utilizatorii o vor vedea și cu care vor interacționa și este foarte important să fie clară, ușor de utilizat și optimizat.

Pornind de la acest principiu, designul platformei PALETTEV2 a fost implementat astfel încât să ofere utilizatorilor un răspuns optim de vizualizare în timp ce navighează prin: citire ușoară, derulare simplă, redimensionare minimă a browserului și compatibilitate între diverse dispozitive.

Această activitate prezintă o imagine de ansamblu a platformei Palette, din punct de vedere al cerințelor tehnice și caracteristicile care stau la baza soluției. În această secțiune se descriu aspecte precum securitatea, performanța, accesibilitatea, numărul de utilizatori concurenți, volumul bazei de date, criptarea datelor, recuperarea datelor, precum și beneficiile pe care le oferă.

 • Securitate: Platforma are un modul de securitate în care utilizatorii sunt descriși și organizați în grupuri în funcție de rolurile pe care le au în cadrul platformei. Fiecare rol are atribuită o listă de funcții corespunzătoare permisiunilor acordate utilizatorului.
 • Performanță: Soluția are o capacitate de procesare a datelor  provenite de de la utilizatorii care folosesc aplicația simultan și se poate extinde și adapta în funcție de numărul utilizatorilor
 • Accesibilitate: Sistemul este accesibil și disponibil tuturor utilizatorilor conform standardelor detaliate în faza de analiză.
 • Numărul de utilizatori concurenți: Platforma este capabilă să suporte un număr de 250 de conexiuni concurente pe un singur nod al serverului de aplicație, număr care va crește semnificativ prin scalarea sistemului.
 • Volumul bazei de date: Prin stabilirea unei configurații adecvate pentru stocarea datelor, se asigură o bună funcționare și o experiență mai bună a utilizatorului cu sistemul
 • Criptarea datelor: Datele sunt transferate în siguranță în cadrul platformei utilizând protocolul HTTPS.
 • Recuperarea datelor: Platforma este disponibilă în infrastructura cloud privată și va integra proceduri de backup și de restaurare care vor fi folosite în cazul în care se vor corupe datele sistemului. Infrastructura poate include și o altă zonă de disponibilitate pentru a se asigura o strategie bună de recuperare a datelor în caz de dezastru.

 

Soluția propusă oferă următoarele avantaje:

 • Datele se află într-o bază de date centrală pentru ca toate aplicațiile să aibă acces rapid la acestea.
 • Informațiile sunt stocate cu în întregime și cu acuratețe. Informațiile privind procesele de instruire și de învățare pot fi văzute în rapoartele sumare agregate.
 • Administratorul poate face comparații între versiunea curentă și versiunile mai vechi ale sistemului de monitorizare.
 • Nu mai este nevoie să se utilizeze hârtii deoarece datele sunt transmise automat la baza de date și sunt disponibile altor părți ale aplicației sau altor aplicații care accesează baza de date.
 • Soluția oferă API-uri (Interfețe de programare a aplicației) care facilitează accesarea informațiilor utilizând standarde precum JSON, XML sau HTML.
 • În vederea obținerii feedbackului utilizatorilor, aceștia au fost rugați să completeze un chestionar de evaluare a platformei, pentru a verifica dacă versiunea pilot a aplicației corespunde nevoilor acestora.


Activitatea III.3 – Experimentarea, testarea și demonstrarea funcționalității și utilității soluției PALETTE V2

Testarea platformei caută să se asigure că soluția livrată (fluxuri de lucru, roluri utilizator și aplicație) îndeplinește cerințele utilizatorilor.

Testarea si experimentarea vor implica validarea, pre-alfa, alfa și beta și evaluarea sistemului și serviciilor dezvoltate. Toate specificațiile și funcțiile trebuie evaluate, rafinate și îmbunătățite după fiecare proces de dezvoltare. Experimentarea trebuie să includă utilizatorul final cât de des și în măsura posibilităților, pentru a demonstra funcționalitatea și utilitatea soluției dezvoltate.

Platforma este împărțită în două secțiuni: secțiunea publică și privată. Fiecare secțiune oferă funcționalități diferite. Secțiunea publică este dedicată utilizatorilor neînregistrați, iar secțiunea privată este dedicată utilizatorilor înregistrați în platformă (membrilor Palette).

Soluția bazată pe pagini web este accesibilă oricând, oriunde, prin intermediul unui dispozitiv care folosește un browser de internet (printre care:  Internet Explorer, Safari, Chrome și Firefox). Platforma poate fi accesată ușor și de pe dispozitive mobile, cum ar fi telefoanele inteligente sau tabletele.

 

Obiectivele urmărite în cadrul activității de experimentare și testare au fost următoarele :

 • Asigurarea că platforma este conformă cu cerințele utilizatorilor
 • Asigurarea că toate funcționalitățile/componentele dezvoltate și testate îndeplinesc cerințele definite de utilizatori și specificațiile funcționale în sensul că sistemele sunt stabile, robuste și nu vor avea un impact negativ atunci când sunt lansate în producție.
 • Asigurarea că toate testele planificate au fost efectuate la un nivel adecvat de acoperire pentru a se asigura că riscul pentru funcționarea defectuoasă este cât mai scăzut posibil.

În cadrul acestei etape accentul major s-a pus pe definirea și rularea scenariilor și cazurilor de testare. Pentru fiecare caz test, au fost prezentați pașii în ceea ce privește acțiunile asociate și rezultatele așteptate. Procesul de experimentarea a constat în rularea cazurilor de testarea iar în acest livrabil se descriu rezultatele obținute în cadrul procesului de testare, arătând pentru fiecare caz test numărul de rulării și rezultatul fiecărei rulări împreună cu alte informații conexe.

 1 Pentru a descrie persoanele în vârstă (> 75), care nu fac parte din populația țintă a proiectului Palette. Nevoile și doleanțele persoanelor în vârstă ar putea fi complet diferit, mai mult decât atât abilitățile lor digitale pot fi diferite. Adulții pensionabili ar putea avea mai multe abilități digitale.