SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: “Sistem electronic de emitere a biletelor” / „Electronic Ticketing System”

Acronim: ETS

Coordonator proiect la nivel Naţional: SC CONVEX NETWORK SRL

Coordonator proiect la nivel European: Elektronet Inc.

Contract: 89/2016

Parteneri

Republica Korea de Sud
 • DatongSolution
Portugalia
 • ISEP
Romania
 • SC CONVEX NETWORK SRL
 • Siveco Romania S.A.
Spania
 • IDI EIKON S.L.
 • New Technical Business
Turcia
 • Elektronet Inc.
 • TMOB BILISIM

 

Autoritatea Contractantă din România: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Buget total: 3.555.630 RON

Bugetul de stat: 1.939.059 RON

Durata: 01.09.2016-31.12.2018

Director de proiect: Monica Florea

Email: monica.florea@siveco.ro

Obiectivul proiectului

Proiectul ETS are ca obiectiv înlocuirea biletelor standard cu bilete geo-localizabile, fie fizice, fie pe smartphone-ul clienților. Această schimbare va aduce îmbunătățiri majore ale infrastructurilor de transport prin:

 • Eliminarea porților de acces și crearea unui coridor cu senzori unde se verifică dacă fiecare călător are bilet electronic. Această acțiune ar facilita intrarea în mijloacele de transport.
 • Furnizarea operatorilor date despre gradul şi modul de utilizare al infrastructurii de transport.
 • Publicarea în timp real a locației exacte a fiecărui vehicul pe baza localizării geografice GPS sau a numărului de pasageri.
 • Îmbunătățirea sistemului de cumpărare a biletelor de la kiosks-uri şi on-line.
 • Posibilitatea de a cumpăra bilete electronice pentru mijloacele de transport dar şi pentru obiective turistice şi divertisment.
Stiri

 

Portal

Site-ul de diseminare al proiectului la nivel european: https://ets.idieikon.com/

Planul proiectului
Etapa Descriere Termen de finalizare
Etapa I Analiza cerinţelor şi definirea cazurilor de utilizare 31.12.2016
Etapa II Specificaţii tehnice şi realizarea sistemului de ticketing electronic 31.12.2017
Etapa III Integrarea şi validarea sistemului de ticketing electronic 31.12.2018
Etapa IV Raportare efecte economice 31.12.2019
Etapa V Raportare efecte economice 31.12.2020
Etapa VI Raportare efecte economice 31.12.2021
Etape proiect

Etapa I (2016) | finalizată

 • Activitate I.1- Analiza soluţiilor de ticketing electronice existente în Europa şi analiza tehnologiilor, instrumentelor existente.
 • Activitate I.2- Elaborarea cazurilor de utilizare având la bază analiza cerinţele şi nevoile ce susţin dezvoltarea unui sistem de ticketing electronic.
 • Activitate I.3- Elaborarea specificaţiilor functionale ale sistemului de ticketing electronic.
 • Activitate I.4- Elaborarea specificaţiilor tehnice şi arhitecturii tehnice de realizare preliminare.
 • Activitate I.5- Diseminare Etapa 1-comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor.

Etapa II (2017)

 • Activitatea II.1- Definirea modelului conceptual şi a cerinţelor non funcţionale pentru sistemul de ticket electronic.
 • Activitatea II.2- Realizarea specificaţiilor tehnice pentru sistemul de ticket electronic ce va implica inclusiv documentarea interfeţelor externe, structurilor de date, proceselor de comunicare, dependenţelor între componente.
 • Activitatea II.3- Elaborarea modelului de date, sabloanelor de lucru ce va sta la baza analizelor detaliate din cadrul sistemului de ticketing electronic.
 • Activitatea II.4- Realizarea componentelor referitoare la sistemul de ticketing central, analiza datelor şi fluxurilor de business definite.
 • Activitatea II.5- Realizarea componentei portal şi componentei mobile pentru sistemul de ticketing electronic.
 • Activitatea II.6- Diseminare Etapa 2

Etapa III (2018)

 • Activitatea III.1- Elaborarea specificaţiilor de integrare ale sistemului de ticket electronic.
 • Activitatea III.2- Realizarea cerinţelor de integrare pentru sistemul de ticket electronic.
 • Activitatea III.3-Realizarea planului de testare şi a documentaţiei finale de proiect.
 • Activitatea III.4-Testarea sistemului de ticket electronic.
 • Activitatea III.5-Diseminarea rezultatelor etapei.

Etapa IV (2019)

 • Activitatea IV.1- Raportare efecte economice obtinute si a impactului obtinut prin implementarea rezultatelor proiectului.

Etapa V (2020)

 • Activitatea V.1- Raportare efecte economice obtinute si a impactului obtinut prin implementarea rezultatelor proiectului.

Etapa VI (2021)

 • Activitatea VI.1- Raportare efecte economice obtinute si a impactului obtinut prin implementarea rezultatelor proiectului.