SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

 

 

 

 

Titlu: „ Sisteme pentru imbunatatirea calitatii vietii: solutii inteligente in domeniul sanatatii” 
Acronim: ESTABLISH
Tip Proiect: EUREKA-Cluster
Contractor:    SIVECO Romania SA
Coordonator proiect la nivel European: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Coordonator proiect consortiu: Kaisa Vehmas [VTT Technical Research Centre of Finland Ltd]
Parteneri:    

 • Romania, BEIA Consult International*, Siveco Romania S.A.
 • Cehia, Charles University, DEKPROJEKT s.r.o., Institute of Microelectronic Applications
 • Finlanda, CGI SUOMI OY, Inspector Sec Oy, UniqAir Oy, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.
 • Korea, COWAY, ETRI
 • Spania, HI Iberia Ingeniería y Proyectos, Prodevelop
 • Turcia, Semantik Ar-Ge, Turkgen

Autoritate Contractanta: Unitate Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării - UEFISCDI
Contract finantat de catre UEFISCDI - Program 3 - Cooperare europeană și internațională - Subprogram 3.5 - Alte iniţiative şi programe europene şi internaţionale
Contractul nr.: 88 din 01.09.2016
Cod proiect.:PN-III-P3-3.5-EUK-2016-0011
Buget Total: 3.933.374,31 RON
Sursa 1 - Finantare de la bugetul de stat: 2.091.952 RON
Sursa 2 - Finantare din alte surse atrase(Cofinantare):  1.841.422,31  RON

Durata: 36 luni
 
Contact:
Director de proiect: Monica Florea
Adresa: SIVECO ROMANIA SA,
Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4
Tel: +4 021 30 23 300
Fax: +4 021 30 23 391
Email:  Monica.Florea@siveco.ro

 

Scurta descriere a proiectului

Obiectivul principal al proiectului Environmental Sensing To Act for a Better quality of LIfe: Smart Health ESTABLISH constă în dezvoltarea unor aplicații software care să primească în timp real date de la senzori și să furnizeze feedback pe baza acestora, tot în timp real. Scopul său este să ofere servicii și soluții la nivel individual utilizând senzori plasați în mediul înconjurător (calitatea aerului, zgomot, temperatură) pentru a îmbunătăți calita¬tea vieții, prin menținerea sănătății.

Sfera de acțiune va cuprinde monitorizarea mediului interior și înconjurător, precum și tra-ficul pentru a gestionarea efectele condițiilor de mediu la nivel personal și, prin urmare, a contribui la  îmbunătățirea calității vieții, la reducerea costurilor pentru sănătate și la spriji-nirea grupurilor vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă sau pacienții. În plus, condițiile de mediu pot fi gestionate geografic, de ex la un nivel de cartier sau de oraș, prin agregarea datelor cu caracter personal.

Dezvoltarea tehnologică din ESTABLISH va conduce la o gamă largă de servicii și produse noi, care sunt bazate pe senzori de mediu, cum ar fi Oraș optimizat și planificarea mobilității, Dez¬voltarea sistemelor HVAC inteligente, care să asigure un mediu interior sănătos și Pro¬movarea independenței grupurilor vulnerabile specifice. Astfel, ESTABLISH va crea opor¬tunități de afaceri pentru producătorii de senzori, furnizori de servicii, dezvoltatori de software, organizații de sănătate, companiile de asigurări de sănătate și de producătorii HVAC (Heating, ventilation and air conditioning).

 

Publicatii rezultate din proiect:

“ESTABLISH - LINK BETWEEN RESEARCH AND EDUCATION”- ELSE, The 13th International Scientific Conference- eLearning and Software for Education, Bucharest, April 27-28, 2017, 10.12753/2066-026X-17-000

“SMART EDUCATION FOR HEALTH – ESTABLISH”- Edulearn 2017 - 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain). 3rd - 5th of July, 2017

„Romanian Students participating in ESTABLISH Research” - INTED 2017- 11th annual International Technology, Education and Development Conference, 6 th - 8 th of March, 2017, Valencia, Spain

“ESTABLISH: A smart health platform for  enhancing the quality of life”- ECAI 2019,- International Conference – 11th Edition Electronics, Computers and Artificial Intelligence 27 June -29 June, 2019, Pitesti, ROMÂNIA

 

 Evenimente

 

ITEA EUREKA DAYS 2018

 

 

DEMONSTRATIA SIVECO LA REVIEW-UL DIN MADRID / IANUARIE 2019

Activitati derulate pe parcursul anului 2016

·         În Etapa I s-au desfășurat activități de cercetarea si analiză a soluțiilor și tehnologiile de tip SMART HEALTH existente, precum și a instrumentelor folosite (platforme IoT) in vederea realizarii sistemului Establish.

·         În urma cercetarii si a analizei realizate de către experții implicati, au fost elaborate atât specificațiile tehnice și arhitectura aferentă, cât și cazurile de utilizare rezultate în urma analizei cerințelor existente la momentul realizarii acestei etape. De asemenea, în cadrul acestei faze a proiectului a fost stabilit și realizat planul de diseminare a informației pe plan național și internațional.

 • Au fost realizate livrabilele aferente Etapei I:

o    A I.1 – Analiza solutiilor existente de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH  si analiza tehnologiilor, instrumentelor folosite

o    A I.2 – Elaborarea cazurilor de utilizare avand la baza analiza cerintele si nevoile ce sustin dezvoltarea unui sistem de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH

o    A I.3 – Analiza tehnologiilor si instrumentelor folosite, inclusiv a platformelor de IoT pentru sistemele de tip SMART HEALTH

o    A I.4 – Identificarea modalitatilor de gestionare si conectare  a diferitelor tipuri de senzori utilizati in cadrul platformei de telemetrie M2M

o    A I.5 –Elaborarea specificatiilor tehnice si arhitecturii tehnice de realizare preliminare avand la baza cazul de utilizare definit de la nivel national

o    A I.6 – Diseminare Etapa 1-comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor

 

Rezultate

Rezultate planificate

     Rezultate obtinute    

Etapa I Analiza cerintelor si definirea cazurilor de utilizare

     A1.1 Colectarea informațiilor despre soluțiile existente și instrumentele folosite și analizarea acestora

     Raport

     A1.2 Definirea cazurilor de utilizare

     Raport

     A1.3 Definirea tehnologiilor și a patformelor IoT

     Raport

     A1.4 Definirea tipurilor de senzori

     Raport

     A1.5 Definirea specificațiilor tehnice și a arhitecturii tehnice

     Raport

A1.6 Diseminare

     Raport

Etapa II Specificatii tehnice si modelarea structurilor de date pentru sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH

     A2.1 Definirea cerintelor functionale

  Raport

     A2.2 Realizarea specificatiilor tehnice si a arhitecturii  tehnice

  Raport

     A2.3 Modelarea structurilor de date componentelor

  Raport

A2.4 Definirea modalitati de adaptare a platformelor de IoT existente

  Raport

A2.5 Definirea algoritmilor de calcul, modelelor de tablouri de bord, modalitati gestionare informatii

  Raport

A2.6 Definirea specificatiilor tehnice

  Raport

A2.7 Diseminare

  Raport

Etapa III Realizarea componentelor centrale si adaptarea IoT pentru sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH

     A3.1 Definirea specificatiilor de integrare

 Software

     A3.2 Definirea componentelor centrale

 Software

     A3.3 Adaptarea platformelor de IoT existente

 Software

A3.4 Diseminare

 Raport

Etapa IV Realizarea componentelor mobile si de suport decizional, integrarea  si validarea sistemului de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH

    A4.1. Realizarea componentelor centrale aferente sistemului de imbunatatire de tip SMART HEALTH

 Software

    A4.2 Adaptarea platformelor de IOT existente la sistemul de imbunatatire a vietii de tip SMART HEALTH

 Software

    A4.3 Realizare componenta mobila si componenta de suport decizional

 Software

A 4.4 Realizarea cerintelor de integrare pentru sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH

 Software

A 4.5 Realizarea planului de testare si a documentatiei finale

 Raport

A 4.6 Testarea sistemului

 Software

A 4.7 Demonstarea functionalitatii si utilitatii sistemului

 Software

A 4.8 Diseminarea rezultatelor etapei

 Raport

 

 

Etapa V Raportare efecte economice

 A5.1. Raport efecte economice obținute

 

Etapa VI Raportare efecte economice

A6.1. Raport efecte economice obținute

 

Etapa VII Raportare efecte economice

A7.1. Raport efecte economice obținute

 

 

Planul proiectului

Etapa

Denumire

Termen

Stadiu

Etapa I

Analiza cerintelor si definirea cazurilor de utilizare

30.12.2016

Finalizat

Etapa II

Specificatii tehnice si modelarea structurilor de date pentru sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH

29.12.2017

Finalizat

Etapa III

Realizarea componentelor centrale si adaptarea IoT pentru sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH

31.12.2018

Finalizat

Etapa IV

Realizarea componentelor mobile si de suport decizional, integrarea  si validarea sistemului de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH

31.08.2019

Finalizat

Etapa V

Raportare efecte economice

01.09.2020

Etapa viitoare

Etapa VI

Raportare efecte economice

01.09.2021

Etapa viitoare

Etapa VII

Raportare efecte economice

01.09.2022

Etapa viitoare

Etape si activitati

Etapa I Analiza cerintelor si definirea cazurilor de utilizare

 • A I.1 – Analiza solutiilor existente de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH  si analiza tehnologiilor, instrumentelor folosite
 • A I.2 – Elaborarea cazurilor de utilizare avand la baza analiza cerintele si nevoile ce sustin dezvoltarea unui sistem de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH
 • A I.3 – Analiza tehnologiilor si instrumentelor folosite, inclusiv a platformelor de IoT pentru sistemele de tip SMART HEALTH
 • A I.4 – Identificarea modalitatilor de gestionare si conectare  a diferitelor tipuri de senzori utilizati in cadrul platformei de telemetrie M2M
 • A I.5 –Elaborarea specificatiilor tehnice si arhitecturii tehnice de realizare preliminare avand la baza cazul de utilizare definit de la nivel national
 • A I.6 – Diseminare Etapa 1-comunicarea și publicarea națională sau internațională a rezultatelor

Etapa II Specificatii tehnice si modelarea structurilor de date pentru sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH

 • AII.1 Definirea cerintelor functionale avand la baza cazul de utilizare national pentru sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH
 • AII.2 Realizarea specificatiilor tehnice si a arhitecturii  tehnice pentru modelul sistemului de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH avand la baza cazul de utilizare national
 • AII.3 Modelarea structurilor de date componentelor aferente sistemului de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH avand la baza cazul de utilizare national
 • A II.4-Identificare modalitati de adaptare a platformelor de IoT existente la sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH 
 • A II.5- Identificarea algoritmilor de calcul, modelelor de tablouri de bord, modalitati gestionare informatii
 • A II.6- Realizarea specificatiilor tehnice pentru componenta mobila si componenta de suport decisional
 • A II.7- Diseminare Etapa 2

Etapa III Realizarea componentelor centrale si adaptarea IoT pentru sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH

 • AIII.1 Elaborarea specificatiilor de integrare pentru sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH
 • AIII.2 Realizarea componentelor centrale aferente sistemului de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH
 •  AIII.3 Adaptarea platformelor de IoT existente la sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH 
 • A III.4 Diseminarea rezultatelor etapei

 

Etapa IV Realizarea componentelor mobile si de suport decizional, integrarea  si validarea sistemului de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH

 • AIV.1  Realizarea componentelor centrale aferente sistemului de imbunatatire de tip SMART HEALTH
 • AIV.2 Adaptarea platformelor de IOT existente la sistemul de imbunatatire a vietii de tip SMART HEALTH
 • AIV.3 Realizare componenta mobila si componenta de suport decizional
 • AIV.4 Realizarea cerintelor de integrare pentru sistemul de imbunatatire a calitatii vietii de tip SMART HEALTH
 • AIV.5 Realizarea planului de testare si a documentatiei finale
 • AIV.6 Testarea sistemului
 • AIV.7 Demonstarea functionalitatii si utilitatii sistemului
 • AIV.8 Diseminarea rezultatelor etapei

 

Etapa V Raportare efecte economice

 • A V.1 Raportare efecte economice obtinute si a impactului obtinut prin implementarea rezultatelor proiectului

 

Etapa VI Raportare efecte economice

 • A VI.1 Raportare efecte economice obtinute si a impactului obtinut prin implementarea rezultatelor proiectului

 

Etapa VII Raportare efecte economice

 • A VII.1 Raportare efecte economice obtinute si a impactului obtinut prin implementarea rezultatelor proiectului