SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Streaming of Theatre and Arts for old aGe Entertainment

Acronim: STAGE

Cod identificare proiect: AAL-2015-1-014

Coordonator proiect la nivel european: National Research Council, Construction Technologies Institute

Contract numar: 68/2016

Partneri:

Participant no*

Nume organizatie

Acronim

Tip organizatie

Tara

1 (Coordonator)

National Research Council, Construction  Technologies Institute

CNR ITC

Organizatie de cercetare

ITALIA

2

CEDEO di Chiariglione Leonardo EC

CEDEO

SME

ITALIA

3

Accademia Nazionale Cultura Sportiva

ANCS

End User

ITALIA

4

SIVECO Romania SA

SIVECO

Large Company

ROMANIA

5

Georama LLC

GEO

SME

CIPRU

6

ASM Market Research and Analysis Centre Ltd.

ASM

SME

POLONIA

7

Pannon Business Network Association

PBN

End User

UNGARIA

8

KARMA Interactive Ltd

KARMA

SME

UNGARIA

9

Materia Group – AgeCare (Cyprus) Ltd

MAT

End User

CIPRU

 

 

Autoritatea contractanta din Romania: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Budget Total : 1.880.406 RON

Budget Public: 1.078.488 RON

Durata: 02.06.2016-31.01.2019

Director Proiect : Daniela Boari

Email: daniela.boari@siveco.ro

 

 

Scurta descriere a proiectului

Participarea la activități și evenimente culturale, cum ar fi piese de teatru și operă, concerte de muzică și exponate de muzeu, necesită de obicei deplasarea fizică, în scopul de a ajunge la locul de desfășurare a evenimentului, plata unei taxe de intrare și precum și timp de așteptare. În cazul persoanelor în vârstă care doresc să participe la astfel de evenimente, acest lucru implică, de asemenea, necesitatea unei infrastructuri adecvate, deoarece acestea suferă adesea de afecțiuni care implică mobilitate redusă.

Mai mult decât atât, persoanele în vârstă au în general venituri mai mici, în medie, ceea ce poate afecta disponibilitatea lor de a plăti taxe relativ ridicate pentru activități culturale. Acest lucru este susținut de cercetările din domeniu care arată că persoanele în vârstă experimentează bariere în accesul la cultură, acestea fiind în principal referitoare la aspecte legate de transport, costuri și accesibilitate. In plus, pentru cei care locuiesc în afara orașelor mari, oferta este limitată (din motive economice) în ceea ce privește varietatea și calitatea evenimentelor disponibile.
Prin urmare, participarea la acest gen de evenimente sociale poate fi o provocare sau o activitate incomodă pentru persoane în vârstă.
Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că persoanele în vârstă nu sunt interesate sau nu doresc să se angajeze în activități culturale, astfel încât există o cerere din partea acestora pentru ofertele culturale oferite în mod adecvat.
Dovezi ale acestui interes sunt date de faptul că există unele site-uri online care oferă evenimente înregistrate și unele asociații sau companii care oferă evenimente în streaming, dar astfel de inițiative sunt limitate.
Totuși, site-urile existente nu iau în considerare nevoile specifice ale unui public precum persoane în vârstă, în ceea ce privește ușurința de utilizare: acestea nu au suficientă educație pentru a utiliza tehnologiile existente. Astfel de constrângeri pot împiedica persoanele în vârstă pentru a beneficia de oportunitățile pe care tehnologia le poate oferi, pentru a le ajuta în viața lor de zi cu zi.
Având în vedere cele prezentate, STAGE reprezintă o noutate, deoarece ea are drept obiectiv principal dezvoltarea unei platforme TIC ușor de utilizat, care rulează pe tablete și alte dispozitive digitale comune, cum ar fi de exemplu smartphone-uri sau televizoare inteligente, care va permite persoanelor în vârstă acces la o selecție de evenimente culturale furnizate prin intermediul tehnologiei de streaming printr-o rețea europeană de entități și a stakeholderi create in cadrul prezentului proiect. Evenimentele vor include spectacole de teatru și operă, concerte și expoziții de muzeu.
Implicarea socială va fi, de asemenea, încurajată prin implementarea unor functionalitati similare retelelor sociale, care vor permite utilizatorilor in varsta de a posta comentarii cu privire la evenimentele culturale.
Informații despre evenimentele disponibile (cum ar fi contextul istoric, contextul cultural al lucrării originale etc.) vor fi, de asemenea, furnizate prin intermediul unei funcționalități de tip eLearning, incluse în platforma.
În acest sens, in cadrul acestui proiect se va crea un nou serviciu pentru utilizatorii în vârstă (grupul țintă vizat) și o nouă modalitate de exploatare a resurselor culturale, având acces potențial la un număr foarte mare de evenimente din toată Europa.
Acesta va pune bazele, de asemenea, pentru o nouă ofertă de servicii, care va permite stakeholderilor și instituțiilor culturale (grupul țintă secundar), de a accesa o bază largă de consum și în prezent aproape neexploatată.
In plus, agenții intermediare de vânzare bilete ar putea integra oferta de care dispun in cadrul platformei STAGE, iar dezvoltatorii de software ar putea oferi add-on-uri și module suplimentare pentru platforma (grupurile țintă terțiare).
Platforma TIC va fi, de asemenea, astfel concepută pentru a contribui la reducerea decalajului digital experimentat de către persoanele în vârstă, îndeplinind astfel cerințele acestora referitoare le interfețe.

Portal

 

Site-ul de diseminare al proiectului la nivel European poate fi accesat la urmatorul link: http://www.stage-aal.eu/

 

News
Intalniri de consortiu:
-  În luna Noiembrie 2016 consorțiul STAGE s-a reunit la Bucuresti pentru a discuta pașii și
țintele ce trebuie atinse în urmatorul an în ceea ce privește dezvoltarea platformei STAGE.
-  In luna Mai 2017 consortiul STAGE s-a reunite la Varsovia pentru a discuta rezultatele
obtinute la zi si tintele ce trebuie atinse in urmatoarea perioada de implementare a proiectului.

Comunicate de presa:
http://www.siveco.ro/ro/despre-siveco-romania/presa/comunicate-de-presa/stage

 

 

Planul proiectului

Etape/ Denumirea Activităţii

Categoria de activitate **)

Data de finalizare a etapei

Rezultate/ Documente de prezentare a rezultatelor

Status

Etapa I

 

31.12.2016

 

 Finalizata

Activitate I.1- Analiza nevoilor utilizatorilor

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de analiza

 

Activitate I.2-Identificarea si analiza cerintelor tehnice ale utilizatorilor

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de analiza

 

Activitate I.3-Definirea cerintelor tehnice ale modelului functional

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de cercetare

 

Activitate I.4-Elaborarea arhitecturii modelului functional STAGE

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport tehnic

 

Activitate I.5-Proiectarea modelului functional pornind de la cerintele initiale ale utilizatorilor

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport tehnic

 

Activitate I.6-Analiza modalitatilor de implicare a institutiilor culturare in grupul de utilizatori

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de analiza

 

Activitate I.7-Diseminarea rezultatelor Etapa I

Diseminare

 

Raport de diseminare

 

Etapa II

 

31.12.2017

 

Finalizata

Activitatea II.1- Elaborarea modelului de aplicatii mobile

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport tehnic

 

Activitatea II.2- Realizarea modelului functional STAGE

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Model functional

 

Activitatea II.3- Update-area solutiei pe baza feedback-ului utilizatorilor

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport tehnic

 

Activitatea II.4- Training-ul utiliatorilor finali

Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Documentatie tehnica de utilizare

 

Activitatea II.5- Experimentarea modelului cu grupul initial de test

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de experimentare model

 

Activitatea II.6- Diseminarea rezultatelor Etapa II

Diseminare

 

Raport de diseminare

 

Etapa III

 

30.12.2018

 

Finalizata

Activitatea III.1- Experimentarea modelului functional STAGE

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport tehnic

 

Activitatea III.2- Integrarea finala a feedback-ului utilizatorilor

Cercetare industrială în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport tehnic

 

Activitatea III.3- Dezvoltarea aplicatiilor mobile si SmartTV

Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Specificatii tehnice

 

Activitatea III.4- Integrarea componentelor STAGE

Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de integrare

 

Activitatea III.5- Testare si validare solutie STAGE in mediul real de functionare

Dezvoltare experimentală în colaborare efectivă sau cu diseminarea rezultatelor

 

Raport de testare

 

Activitatea III.6- Diseminarea rezultatelor Etapa III

Diseminare

 

Raport de diseminare

 

Etape si activitati

ETAPA I (FINALIZATA) a constat in realizarea urmatoarelor activitati, in corelare cu activitatile desfasurate la nivelul consortiului European:

 • Activitate I.1- Analiza nevoilor utilizatorilor

Această activitate este parte a procesului care oferă o bază de informații necesare atât pentru etapa de proiectare si dezvoltare a modelului funcțional STAGE cat si pentru cea de testare, evaluare și validare a soluției finale.
Datele colectate prin intermediul chestionarului elaborat în cadrul acestei activitati se refera la următoarele zone de interes:

 • detalii personale si legate de locuință;
 • activitati desfășurate in timpul liber si preferințe de ordin social;
 • preferințe de ordin cultural legate de platforma STAGE;
 • competente informatice si preferințe legate de dispozitivele multimedia.

 

 •  Activitate I.2-Identificarea si analiza cerintelor tehnice ale utilizatorilor

Activitatile realizate in cadrul acestui task au avut ca scop furnizarea de informații cu privire la cerințele utilizatorilor în ceea ce privește platforma proiectului. În particular, a abordat feedback-ul furnizat de către utilizatori cu privire la caracterul adecvat al primului draft de Interfaţă Grafică a Utilizatorului (GUI), care le-a fost prezentat ca un set de mock-up-uri (imagini statice).

 

 • Activitate I.3-Definirea cerintelor tehnice ale modelului functional

Rezultatele cercetării realizate in cadrul activitatilor A I.1 si A I.2 au fost adresate și adaptate în specificațiile tehnice din cadrul acetui livrabil, În acest scop, au fost abordate si detaliate sectiunile din cadrul acestui livrabil, de la definirea stakeholder-ilor, a actorilor și rolurilor de sistem, pana la realizarea poveștilor de utilizator și a cazurilor de utilizare tehnice.

 

 • Activitate I.4-Elaborarea arhitecturii modelului functional STAGE

Etapa de cercetare a constat, intr-o prima faza, in elaborarea specificatiilor tehnice ale solutiei STAGE, in baza analizei aprofundate a aspectelor specifice implementarii proiectelor informatice si anume aspectele metodologice, aspectele tehnice si tehnologice.
Aceasta etapa de cercetare reprezinta o continuare fireasca a primei etape a proiectului STAGE destinata colectarii si analizei nevoilor utilizatorilor, concretizata prin raportul de cercetare AI.3 Definirea cerintelor tehnice ale modelului functional.

 

 •  Activitate I.5-Proiectarea modelului functional pornind de la cerintele initiale ale utilizatorilor

Un al doilea scop al acestei etape de cercetare a constat in propunerea modelului functional conceptual si a modelului arhitectural pentru solutia informatica STAGE, avand la baza procesele si fluxurile de lucru identificate in etapele de cercetare anterioare.

 

 • Activitate I.6-Analiza modalitatilor de implicare a institutiilor culturare in grupul de utilizatori

Partenerii trebuie să ajungă la mai multe grupuri țintă (audiența primară este marcată cu caractre aldine), care pot fi împărțite în două segmente, conform celor de mai jos:
A.    Clienti potentiali:

 • Utilizatori individuali cu varsta de peste 65 ani
 • Rude ale utilizatorilor persoane in varsta
 • Persoane in varsta cu varsta sub 65+ (i.e. 55+)
 • Case de ingrijire si asociatii
 • Publicul larg


B. Persoane interesate de afaceri

 • Institutii culturale private
 • Institutii culturale publice
 • Dezvoltatori software si furnizori
 • Agentii de vanzare a biletelor
 • servicii web legate de cultura și de promovare a evenimentelor culturale; agentii de publicitate

 

 • Activitate I.7-Diseminarea rezultatelor Etapa I

SIVECO România contribuie la diseminare utilizând marketingul și resursele de comunicare corporativă din cadrul departamentelor specifice pentru a publica etapele implementate și pentru a crea expunerea la evenimente. SIVECO Romania face eforturi pentru utilizarea canalelor de comunicare specifice: website, comunicate de presă, participarea la conferințe și workshopuri naționale și internaționale etc.
 

 

ETAPA II (FINALIZATA) a constat in realizarea urmatoarelor activitati, in corelare cu activitatile desfasurate la nivelul consortiului European:
•    Activitate II.1- Elaborarea modelului de aplicatii mobile
Obiectivul general al acestei activități din cadrul proiectului European este acela de a descrie compatibilitatea tehnologiilor utilizate la dezvoltarea platformei STAGE cu tehnologia mobilă precum și comportamentul funcționalităților implementate la utilizarea acestora în diferite medii:
-    Dispozitive cu rezoluție diferită: smartphone, tablete, PC, Tv, etc.
-    Sisteme de operare: Windows, MAC, OS, iOS, Android și Windows mobile
-    Browsere de internet: IE, Chrome, Firefox, Safari
In cadrul prezentei activitati, principalele aspecte urmarite au fost reprezentate de modalitatea în care cerințele platformei STAGE sunt puse în practică și accesibile utilizatorilor finali, pe dispozitive diferite, în diferite sisteme de operare și browsere de internet.
•     Activitate II.2- Realizarea modelului functional STAGE
 In cadrul prezentei activitati a fost realizat produsul de tip software dezvoltat partenerii tehnici din proiect, respectiv CEDEO, SIVECO și GEORAMA, produs lansat în luna 15 de implementare a proiectului conform planului de lucru stabilit la nivelul consortiului European.
Acesta este primul prototip al platformei STAGE care va fi testat cu utilizatorii finali în timpul studiilor pilot care vor fi realizate de proiect.
Link: http://show.stage-aal.eu
•    Activitate II.3- Update-area solutiei pe baza feedback-ului utilizatorilor
Etapa de cercetare a constat, intr-o prima faza, in descrierea modalitatii în care cerințele platformei STAGE sunt puse în practică și accesibile utilizatorilor finali. A fost  de asemenea stabilita modalitatea prin care s-a obținut feedback-ul utilizatorilor finali și identificarea funcționalităților care necesită actualizare pentru a asigura ușurința în utilizarea platformei a utilizatorilor finali.  
Interfața grafică (GUI) a platformei este zona pe care utilizatorii o vor vedea și cu care vor interacționa și este foarte important să fie clară, ușor de utilizat și optimizat.
Pornind de la acest principiu, designul platformei STAGE a fost implementat astfel încât să ofere utilizatorilor un răspuns optim de vizualizare în timp ce navighează prin: citire ușoară, derulare simplă, redimensionare minimă a browserului și compatibilitate între diverse dispozitive.
Interfata grafică implementată are următoarele caracteristici:

 • intuitivă: ușurința în utilizarea platformei, informațiile afișate pot fi distinse cu exactitate.
 • claritate: conținutul informațiilor este transmis rapid și precis, utilizatorii nu sunt supraîncărcați cu informații exterioare
 • consistență: un design unitar, în conformitatea cu așteptările utilizatorului.
 • lizibilitate: informațiile sunt ușor de citit.
 • inteligibilitate: sensul este clar de înțeles, nu este ambiguu, interpretabil și poate fi recunoscut cu ușurință.

•    Activitate II.4- Training-ul utiliatorilor finali
In cadrul prezentei activitati, a fost documentata modalitatea de utilizare a functionalităților platformei STAGE, cu detalierea funcționalităților platformei pentru tipurile de utilizatori specifici:
•    Utilizatori neînregistrați: utilizatorii vârstnici care încă nu au un cont creat.
•    Utilizatori simpli: utilizatorii vârstnici care și-au creat uin conct și care vor căuta informații referitoare la evenimentele culturale.
•    Instituții culturale: utilizatorii care vor adăuga conținut în cadrul platformei STAGE
•    Activitate II.5- Experimentarea modelului cu grupul initial de test
 Obiectivul general al acestei activități din cadrul proiectului European este acela de a identifica, descrie scenariile de testare precum și comportamentul funcționalităților implementate în cadrul platformei STAGE  din punctul de vedere al utilizatorului.
In cadrul prezentei activitati s-a urmarit descrierea modalitatii în care cerințele platformei STAGE sunt puse în practică și accesibile utilizatorilor finali, conform cazurilor de utilizare rezultate din cerințele identificate și prezentate în livrabilele anterioare. Prezintă, de asemenea, cazurile de testare a funcționalităților care corespund acestor cerințe, împreună cu rezultatele așteptate. Pe parcursul etapei de experimentare a modelului s-au identificat și remediat disfuncționalitățile sau neconformitățile înregistrate ca urmare a testării sistemului.
•    Activitate II.6-Diseminarea rezultatelor Etapa II
SIVECO România contribuie la diseminare utilizând marketingul și resursele de comunicare corporativă din cadrul departamentelor specifice pentru a publica etapele implementate și pentru a crea expunerea la evenimente. SIVECO Romania face eforturi pentru utilizarea canalelor de comunicare specifice: website, comunicate de presă, participarea la conferințe și workshopuri naționale și internaționale etc.

 

 

ETAPA III (FINALIZATA) a constat in realizarea urmatoarelor activitati, in corelare cu activitatile desfasurate la nivelul consortiului European:

 •  Activitatea III.1- Experimentarea modelului functional STAGE

Obiectivul general al acestei activități din cadrul proiectului European este acela de a arăta comportamentul funcționalităților implementate în baza scenariilor și a cazurilor de testare definite pentru platforma STAGE din punctul de vedere al utilizatorului.

Obiectivele urmărite în cadrul activității de experimentare au fost următoarele :

- Asigurarea că toate testele planificate au fost efectuate la un nivel adecvat de acoperire pentru a se asigura că riscul pentru funcționarea defectuoasă este cât mai scăzut posibil.

- Asigurarea că platforma STAGE este conformă cu cerințele utilizatorilor

- Asigurarea că toate funcționalitățile/componentele dezvoltate și testate îndeplinesc cerințele definite de utilizatori și specificațiile funcționale în sensul că sistemele sunt stabile, robuste și nu vor avea un impact negativ atunci când sunt lansate în producție.

 • Activitate III.2- Integrarea finala a feedback-ului utilizatorilor

Obiectivul general al acestei activități din cadrul proiectului este acela de a descrie feedbackul utilizatorilor finali cu privire la optimizarea prototipului platformei STAGE.

Ori de câte ori sunt detectate deficiențe de către utilizatorii finali, acestea sunt comunicate în cadrul sesiunilor dedicate, informațiile relevante sunt colectate în baza chestionarelor de evaluare, apoi sunt analizate și rezolvate cu prioritate de către echipa tehnică.

În această etapă a proiectului s-au realizat sesiuni de feedback pentru a evalua temeinic utilitatea, experiența utilizatorilor și aspectele de acceptare.

 • Activitatea III.3- Dezvoltarea aplicatiilor mobile si SmartTV

Obiectivul general al acestei activități din cadrul proiectului European este acela de a descrie compatibilitatea tehnologiilor utilizate la dezvoltarea platformei STAGE cu tehnologia mobilă precum și comportamentul funcționalităților implementate la utilizarea acestora în diferite medii:

- Dispozitive cu rezoluție diferită: smartphone, tablete, PC, Tv, etc.

- Sisteme de operare: Windows, MAC, OS, iOS, Android și Windows mobile

- Browsere de internet: IE, Chrome, Firefox, Safari

 

Compatibilitatea platformei cu tehnologia mobilă este asigurată prin caracteristica responsive web design a tehnologiei utilizate.

Responsive web design înseamnă un site cu un aspect și funcționalități consistente, care funcționează pe toate device-urile, oferind astfel o experiență îmbunătățită, care ce atrage mai mulți vizitatori și poate crește rata de conversie a acestora în clienți. Designul platformei STAGE a fost implementat astfel încât să ofere utilizatorilor un răspuns optim de vizualizare în timp ce navighează prin: citire ușoară, derulare simplă, redimensionare minimă a browserului și compatibilitate între diverse dispozitive.

 • ACTIVITATE III.4-  INTEGRAREA COMPONENTELOR STAGE

Obiectivul acestei activitati este de a realiza un plan de integrare dedicat susținerii eforturilor de integrare în faza de implementare a platformei STAGE.

Planul de integrare se bazează pe cerințele tehnice și urmărește să furnizeze o schiță a planului de integrare a componentelor pentru a urma etapele cheie  în dezvoltarea proiectului.

 • ACTIVITATE III.5- TESTARE SI VALIDARE SOLUTIE STAGE IN MEDIUL REAL DE FUNCTIONARE

Obiectivul general al acestei activități din cadrul proiectului European este acela de a identifica, descrie scenariile de testare precum și comportamentul funcționalităților implementate în cadrul platformei STAGE  din punctul de vedere al utilizatorului

Obiectivele urmărite în cadrul activității de experimentare au fost următoarele :

- Asigurarea că platforma STAGE este conformă cu cerințele utilizatorilor

- Asigurarea că toate funcționalitățile/componentele dezvoltate și testate îndeplinesc cerințele definite de utilizatori și specificațiile funcționale în sensul că sistemele sunt stabile, robuste și nu vor avea un impact negativ atunci când sunt lansate în producție.

- Asigurarea că toate testele planificate au fost efectuate la un nivel adecvat de acoperire pentru a se asigura că riscul pentru funcționarea defectuoasă este cât mai scăzut posibil.

În cadrul acestei etape accentul major s-a pus pe definirea și rularea scenariilor și cazurilor de testare. Pentru fiecare caz test, au fost prezentați pașii în ceea ce privește acțiunile asociate și rezultatele așteptate. Procesul de experimentarea a constat în rularea cazurilor de testarea iar în acest livrabil se descriu rezultatele obținute în cadrul procesului de testare, arătând pentru fiecare caz test numărul de rulării și rezultatul fiecărei rulări împreună cu alte informații conexe.

 • ACTIVITATE III.6- DISEMINAREA REZULTATELOR ETAPA III

SIVECO România contribuie la diseminare utilizând marketingul și resursele de comunicare corporativă din cadrul departamentelor specifice pentru a publica etapele implementate și pentru a crea expunerea la evenimente. SIVECO Romania face eforturi pentru utilizarea canalelor de comunicare specifice: website, comunicate de presă, participarea la conferințe și workshopuri naționale și internaționale etc.
 SIVECO România a contribuit la diseminare utilizând marketingul și resursele de comunicare corporativă din cadrul departamentelor specifice pentru a publica etapele și implementarea cazurilor de utilizare în România  și pentru a crea expunerea la evenimente. SIVECO Romania SA face eforturi permanente pentru utilizarea canalelor de comunicare specifice: website, comunicate de presă, participarea la conferințe și workshopuri naționale și internaționale etc.