SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

 

 

 

Titlu: Inteligenta pentru interactiuni digitale si medii sociale
Acronim: SoMeDi
Cod identificare proiect: 15001
Coordonator proiect la nivel European: VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
Coordonator proiect consortiu: Raúl Santos De La Cámara [HI Iberia Ingenieria y Proyectos]
Contract: Nr. 90 din 01.09.2016
Parteneri:

 • Belgium, Spikes n.v., VRT*
 • Finland, F-Secure, Futusome, Inno-W, Steeri Oy, Tribeflame, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.*
 • Romania, BEIA Consult International*, Siveco Romania S.A.
 • Spain, HI Iberia Ingeniería y Proyectos*, Innovati Servicios Tecnológicos, SL, Paradigma Tecnológico, Taig

Autoritatea Contractantă din România: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării - UEFISCDI
Contract finantat de catre UEFISCDI - Program 2 - Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin CDI - Subprogram 2.1 - Organizare si dezvoltare cluster - Cluster Inovativ
Contractul nr.: PN3-P3-198
Buget total: 2.773.350 lei
Buget public: 1.369.545 lei

Durata: 01.09.2016-30.09.2019
Director de proiect: Monica Florea
Email: monica.florea@siveco.ro

 

Scurta descriere a proiectului

SoMeDi va permite valorificarea implicita a datelor din interactiunile digitale prin transformarea acestora in Interactiuni Digitale Inteligente, care pot conduce si sprijini diverse procese de afaceri si cazuri de utilizare.

Consortiul nostru a atras atat experti cheie in tehnologie si situatii de utilizare relevante din platforme B2C si B2B in domeniile SaaS, Securitate Digitala, Divertisment Digital si Jocuri, cat si puternice marci europene cu interese vitale in Inteligenta Competitiva si Implicarea Clientilor in piete globale extrem de competitive.

Scenariile de demonstrare, precum si scenariile de  experimentare in diferite aplicatii verticale asigura ca progresele in domeniul cercetarii si al tehnologiei pot fi utilizate din toate unghiurile in conditiile unor constrangeri industriale reale si sa conduca la o valorificare economica relevanta.

Obiectivele SoMeDi sunt

1) dezvoltarea de noi metode si instrumente pentru a analiza in mod eficient datele din interactiunile digitale si, in special, continutul din medii sociale, separat si combinat, si modul in care aceste date se pot conecta la diferite procese de productie si afaceri pentru a le sustine si automatiza, si

2) explorarea modului in care se poate folosi growth hacking-ul si marketingul social media in mod activ si eficient pe pietele B2C si B2B. Mai precis, in ceea ce priveste analiza social media, SoMeDi va investiga: (1.1) metode pentru a produce o analiza imbunatatita a sentimentelor si a extragerii de opinii pentru a creste perceptia despre atitudinea utilizatorilor fata de subiecte si concept la nivel de aspect, (1.2) metode care analizeaza activitatile utilizatorilor si fenomenele online, cum ar fi detectarea comunitatilor si raspandirea mesajelor pe retele de socializare, si (1.3) o metoda pentru furnizarea unui suport de decizii pe baza datelor analizate pentru diferite cazuri de utilizare. Referitor la utilizarea retelelor sociale, SoMeDi va dezvolta o metodologie si manual de bune practici.

 

Publicatii rezultate din proiect

 

Evenimente

ITEA EUREKA DAYS 2018 

              ITEA EUREKA DAYS 2018                                                  SIVECO CONSORTIUM MEETING 2019

 

 

 

 

 

Planul proiectului
 An  Denumire Etapa  Termen  Status
 2016  Etapa I Analiza contextului si cerintelor utilizatorilor  30.12.2016  Finalizata
 2017  Etapa II Definirea tehnicilor pentru interactiuni digitale  31.05.2017  Finalizata
 2017  Etapa III Proiectarea platformei pentru interactiuni digitale  15.11.2017  Finalizata
 2018  Etapa IV Realizarea si testare platformei pentru interactiuni Digitale  31.05.2018  Finalizata
 2018  Etapa V  Dezvoltarea platformei integrate pentru interactiuni digitale  15.11.2018  Finalizata
 2019  Etapa VI  Validare finala prototip  31.08.2019  Finalizata
 2020  Etapa VII Raportarea efectelor economice  30.09.2020  Planificata
 2021  Etapa VIII Raportarea efectelor economice  30.09.2021  Planificata
 2022  Etapa IX Raportarea efectelor economice  30.09.2022  Planificata

 

Etape si activitati

Etapa I
Analiza contextului si cerintelor utilizatorilor este compusa din urmatoarele activitati:

 • Activitate 1.1 Analiza contextului si a stadiului actual al tehnologiei  (corelata cu T1.1)
 • Activitate 1.2 Definirea cerintelor si specificatiilor solutiei pentru  interactiuni digitale  (corelata cu T1.2)

Etapa II
Definirea tehnicilor pentru interacțiuni digitale este compusă din următoarele activități:

 • Activitatea 2.1 Analiza soluțiilor de interacțiune digitală
 • Activitatea 2.2  Instrumente actuale pentru interacțiuni digitale
 • Activitatea 2.3 Tehnici pentru modelare și căutare în metadate

Etapa III
Proiectarea platformei pentru interacțiuni digitale este compusa din următoarele activități:

 • Activitate 3.1 Proiectarea arhitecturii platformei (corelata cu T1.3)
 • Activitate 3.2 Proiectarea si dezvoltarea interfețelor cu utilizatorii (corelat cu T2.1)
 • Activitate 3.3 Testarea interfețelor (corelata cu T2.4)

Etapa IV
Realizarea si testare platformei pentru interactiuni Digitale este compusa din următoarele activități:

 •  Activitate 4.1 Dezvoltarea platformei de interactiuni digitale
 •  Activitate 4.2 Dezvoltarea toolurilor de interactiuni digitale
 •  Activitate 4.3 Testarea platformei de interactiuni digitale

Etapa V
Dezvoltarea platformei integrate pentru interactiuni digitale este compusa din următoarele activități:

 • Activitate 5.1 Dezvoltarea platformei și a instrumentelor pentru vizualizare
 • Activitate 5.2 Dezvoltarea si testarea toolurilor de raportare

Etapa VI
Validarea prototipului final

 

Journal Content

Etapa I a proiectului SoMeDi s-a desfășurat în perioada 01.09.2016 – 30.12.2016 şi a avut ca scop analiza contextului şi cerințelor utilizatorilor.  Obiectivele acestei etape sunt corelate cu T1.1 din cadrul proiectului SoMeDi, ce se concentrează pe  analiza contextului şi a stadiului actual al tehnologiei, precum și T1.2 care se referă la definirea cerințelor și specificațiilor soluției pentru interacțiuni digitale.

 

A1.1 Analiza contextului şi a stadiului actual al tehnologiei

Analiza contextului și a stadiului actual al tehnologiei și-a propus să ofere un feedback prompt pentru consorțiu, în ceea ce privește portofoliul de tehnici și instrumente existente în cadrul comunității științifice sau de afaceri care ar putea constitui o baza pentru proiectul SoMeDi.

Analiza realizata conține (a) rezumatul stadiului actual al tehnologiei, dar actualizat față de ce este capturat în propunerea inițială SoMeDi, (b) nevoile detectate la nivel de industrie și afaceri, (c) o prezentare a soluției inițiale propuse fără a se recurge la detalii tehnice și, (d) analiza aplicabilității pentru un set preliminar de modele de afaceri și cazuri de utilizare.

 

A1.2 Definirea cerințelor și specificațiilor soluției pentru interacțiuni digitale

Rezultatul activității constă într-o analiză detaliată a caracteristicilor și particularităților domeniului de recrutare de personal calificat în vederea angajării studenților și absolvenților de facultate. Analiza elaborata ia în considerare atât nevoile specialiștilor în recrutare cât și problemele reale existente la nivelul studenților în ani terminali sau ai proaspeților absolvenți de facultate. Aspectele social-economice sunt prezentate cu scopul de a poziționa rolul specialiștilor în resurse umane și al studenților în ceea ce privește modul de accesare al pieței muncii imediat după absolvirea studiilor universitare. Mai mult, acestea vizează prezentarea sumară a planului de business și a modului de implementare.

Documentul livrabil A1.2 este construit în jurul utilizatorilor pentru care sistemul se dorește a fi implementat în cadrul proiectului SoMeDi, în special studenților/absolvenților de universități, dar și specialiștilor în recrutarea de personal, consilierilor în dezvoltarea carierei, profesorilor și cadrelor didactice universitare, companiilor care intenționează să organizeze stagii de pregătire practică pentru studenți în vederea recrutării și nu numai.

 

Etapa II

Etapa II - Definirea tehnicilor pentru interacțiuni digitale este compusă din următoarele activități:

·         Activitatea 2.1 Analiza soluțiilor de interacțiune digitală

·         Activitatea 2.2  Instrumente actuale pentru interacțiuni digitale

·         Activitatea 2.3 Tehnici pentru modelare și căutare în metadate

 

Etapa II a proiectului SoMeDi s-a desfășurat în perioada 01.01.2017 – 30.05.2017 si s-a concentrat asupra studierii tehnologiilor și instrumentelor actuale de tip State of The Art (SoTA) în curs de dezvoltare în domeniul Interacțiunii Digitale Inteligente. Prezintă de asemenea abordarea și experiențele SoMeDi, focusate pe tehnici și metodologii de tipul machine learning și inteligență artificială, inclusiv tehnici pentru modelarea și căutarea în metadate.

Activitatea 2.1 Analiza soluțiilor de interacțiune digitală

În contextul Activității 2.1 – “Analiza soluțiilor de interacțiune digitală” din cadrul proiectului SoMeDi a fost stabilit ca obiectiv studiul pieței pentru soluții de interacțiune digitală prin prisma contextului pieței pentru aceste soluții, realizărilor din industria tehnologiilor de Inteligență Artificială (AI), lucrărilor rezultate din activitatea de cercetare în acest domeniu, comunităților Open Source ce activează în domeniu, precum și a soluțiilor sau Kit-urilor de instrumente de interacțiune digitală existente pe piață sau în curs de dezvoltare (inclusiv soluții AI – SaaS).

 

Activitatea 2.2  Instrumente actuale pentru interacțiuni digitale

Livrabilul dezvoltat in cadrul acestei activitati reprezintă un sumar al instrumentelor și tehnicilor existente, pe baza informațiilor textuale din sfera IDI (Interacțiuni Digitale Inteligente). Accentul se pune pe prezentarea tehnologiilor de învățare automată și a instrumentelor NLP (Natural Language Processing) specializate în analiza sintactică, semantică și a sentimentelor.

 

Activitatea 2.3 Tehnici pentru modelare și căutare în metadate

Activitatea 2.3 “Tehnici pentru modelare și căutare în metadate” prezintă un sumar al tehnicilor pentru modelare și căutare în metadate, plecând de la definirea interacțiunilor digitale inteligente și listarea principalelor tehnologii de inteligenta artificiala folosite in prezent si continuând cu definirea conceptului de data mining si analiza principalelor soluții de colectare a datelor la scara larga. Sunt de asemenea prezentate aspecte legate de aplicația practică pentru colectarea datelor propusa pentru a fi dezvoltata in cadrul proiectului SoMeDi: Platforma virtuala pentru scopuri de recrutare prin intermediul prelucrării datelor din mediile de socializare.

 

Etapa III

Etapa III Proiectarea platformei pentru interacțiuni digitale este compusa din următoarele activități:

·         Activitate 3.1 Proiectarea arhitecturii platformei (corelata cu T1.3)

·         Activitate 3.2 Proiectarea si dezvoltarea interfețelor cu utilizatorii (corelat cu T2.1)

·         Activitate 3.3 Testarea interfețelor (corelata cu T2.4)

 

Etapa IV
Realizarea si testare platformei pentru interactiuni Digitale este compusa din următoarele activități:

 •  Activitate 4.1 Dezvoltarea platformei de interactiuni digitale
 •  Activitate 4.2 Dezvoltarea toolurilor de interactiuni digitale
 •  Activitate 4.3 Testarea platformei de interactiuni digitale

Etapa V
Dezvoltarea platformei integrate pentru interactiuni digitale este compusa din următoarele activități:

 • Activitate 5.1 Dezvoltarea platformei și a instrumentelor pentru vizualizare
 • Activitate 5.2 Dezvoltarea si testarea toolurilor de raportare

Etapa VI
Validarea prototipului final