SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Fostering Care Cooperatives in Europe by Building an Innovative Platform with ICT-Based and AAL-Driven Services 

Acronim: iCareCoops

Cod identificare proiect: 214-118

Coordonator proiect la nivel European: SYNYO GmbH

Contract: 5/2016


Parteneri: SYNYO GmbH, SIVECO Romania SA, iDeal Development ApS, Cooperatives Europe asbl, University of Applied Sciences Winterthur, VIA University College, Zveza društev upokojencev Slovenije, Senior Citizen Cooperative Riedlingen.


Autoritatea Contractantă din România: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 

Contractul nr.: AAL-214-118

Buget total: 1.475.668 RON

Buget public: 412.416 RON

Durata: 01.02.2016-15.12.2017

Director de proiect: Monica Florea

Email: monica.florea@siveco.ro

Scurta descriere a proiectului

Proiectul vizează comunitățile care doresc implementarea și gestionarea cooperativelor de îngrijire a bătrânilor din regiunea lor. Nucleul  conceptului iCareCoops este o platformă web care poate fi accesată și prin intermediul aplicațiilor mobile și poate fi folosită în principal de către managerii centrelor de îngrijire a bătrânilor și de către alți utilizatori interesați (bătrani, cercetători, furnizori de soluții de sisteme AAL(Active and Assisted Living), companii, organizații end-user, furnizori de servicii de îngrijire oficiali și neoficiali, etc.). iCareCoops corespunde conceptului AAL și va folosi componente open source, integrând alte sisteme AAL  existente prin intermediul portalurilor, agregatoarelor și API-urilor(Application programming interface).

Printre obiectivele proiectului putem enumera: fundamentarea unei abordări moderne și inovative ce susține furnizarea de servicii suport și promovarea organizațiilor de îngrijire a bătranilor prin efectuarea de studii de cercetare referitoare la centrele existente în diferite domenii (de exemplu alimentar, agricultură, transport, sănătate, etc.) ; studierea detaliată a conceptelor, strategiilor de piață și fluxurilor de lucru în cadrul organizațiilor ce oferă servicii de îngijire și comunitățile din Europa, în vederea înțelegerii serviciilor oferite si cerințelor pentru susținerea acestor servicii utilizând TIC și sisteme AAL și proiectării soluției iCareCoops; dezvoltarea unei platforme inovative ce oferă servicii interactive TIC si sisteme AAL, procese si aplicatii mobile care sa permita existenta unui mediu colaborativ si cooperant care sprijina ingrijitorii si centrele in vederea indeplinirii diverselor activitati solicitante; integrarea sistemelor AAL existente, dispozitivelor si serviciilor pe platforma, vor servi ca declansatoare tehnice ale actiunilor de ingrijire si vor promova solutiile sistemelor AAL pentru centrele de ingrijire stabilite; implementarea, demonstrarea si validarea iCareCoops intr-un mediu pilot real care presupune implicarea consistenta a asociațiilor de îngrijire, ingrijitori oficiali si neoficiali, beneficiarii activităților de îngrijire și alte părți implicate în funcție de nevoile lor specifice, fluxurile de lucru și cerințe; dezvoltarea strategiilor sustenabile pentru desfășurarea conceptului inovativ ale centrelor de îngrijire a bătranilor din Europa incluzând eficientizarea serviciului de îngrijire a bătrânilor și distribuirea de soluții AAL.

Stiri:
 • Întâlnire cu partnerii din cadrul consorțiului și Evaluare proiect împreună cu reprezentanții comisiei între 24-25.04.2016
 • Întâlnire cu partenerii din cadrul consorțiului 21-22.11.2016
 • Întâlnire cu partenerii din cadrul consorțiului 22-23.05.2017
Planul proiectului

SIVECO Romania

Etapa Nr.

Denumire Etapă

Termen de finalizare

Status

Etapa_I

Analiza cerintelor si identificarea nevoilor la nivel national si European 

15.12.2016

Finalizată

Etapa_II

Designul si proiectarea sistemului inteligent de constientizare in domeniul energetic (SCDE)

15.12.2017

Planificată

Etape si activitati

ETAPA 1 – Finalizată

 • Etapa I este compusă din următoarele activități:
 • Activitate I.1 Analiza solutiilor si serviciilor AAL relevante pentru cooperativele de ingrijre a varsnicilor
 • Activitate I.2 Elaborarea conceptului iCareCoops
 • Activitate I.3 Definirea componentelor si elaborarea seturilor de etichete multilingvistive
 • Activitate I.4 Proiectarea modelului functional iCareCoops (framework)
 • Activitate I.5 Realizare componentelor front-end si a modulelor functionale pentru servicii specific
 • Activitate I.6 Aspecte de interoperabilitate ale modulelor solutiei iCareCoops
 • Activitate I.7 Diseminarea rezultatelor etapei I

Portal

Site-ul de diseminare al proiectului la nivel European poate fi accesat la urmatorul link: http://project.icarecoops.eu/