SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: „ Active Distributed Workflow System for elderly”
Acronim: LetItFLOW
Contractor:    Integrasys SA Spain (Coordinator),
Parteneri Romania:    SIVECO Romania SA
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (End-user Organization)
Autoritate Contractanta: Unitate Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării
Contractul nr.: AAL-27 / 17.04.2014
Buget Total: 1.715.580  RON
Sursa 1 - Finantare de la bugetul de stat: 595.478 RON
Sursa 2 - Finantare din alte surse atrase(Cofinantare):  600.453  RON
Sursa 3 – De la Comisia Europeana: 519.649  RON

Durata: 36 luni
 
Contact:
Director de proiect: Otilia Bularca
Adresa: SIVECO ROMANIA SA,
Bucuresti-Ploiesti nr. 73-81, Complex Victoria Park, Corp Cladire C4
Tel: +4 021 30 23 300
Fax: +4 021 30 23 391
Email:  otilia.bularca@siveco.ro
 

Scurta descriere a proiectului

Obiectivul major al proiectului LetItFLOW este reprezentat de proiectarea si implementarea unei solutii TIC configurata pe baza fluxurilor de activitati specifice din cadrul unitatilor medicale, cu rolul de a asigura suport personalului medical in varsta (in principal asistentelor/asistentilor medicale/(i)) atat in indeplinirea sarcinilor si responsabilitatilor acestuia, cat si la adaptarea acestuia la noi proceduri si metode de lucru.

Solutia propusain cadrul proiectului va permite asistarea angajatilor in varsta, asigurand functionalitati de monitorizare a activitatii acestora, prin intermediul unor dispozitive/instrumente mobile de comunicare, a unor servicii specifice de alertare/alarmare, precum si a unor interfete de interactiune/interoperare adaptate proceselor si fluxurilor de activitati.


Solutia propusa in cadrul proiectului va fi astfel proiectata incat sa satisfaca doua cerinte majore: Managementul schimbarii (proceduri, metode, instructiuni, protocoale) la nivelul institutiilor, precum si aplicabilitatea tehnologiilor de varf in asistarea persoanelor in varsta la locul de munca, in activitatile pe care le desfasoara, astfel incat acestea sa aiba posibilitatea de a fi ghidate in indeplinirea sarcinilor zilnice, sporindu-le astfel eficienta, eficacitatea, viteza de reactie si confortul personal.
Solutia propusa este destinata urmatoarelor categorii de utilizatori:

Instructorii: sunt utilizatorii responsabili cu crearea de instructiuni/functionalitati specifice monitorizarii angajatilor si ghidarii acestora in activitatea zilnica


Angajatii / receptorii instructiunilor: sunt angajatii in varsta, implicati in proiect si care constituie grupul tinta / grupul de studiu, cei care vor beneficia de instrumentele/dispozitivele si infrastructura de calcul performanta din cadrul proiectului. In cadrul proiectului aceasta categorie de utilizatori este reprezentata de asistentele medicale, infirmierele si kinetoterapeutii din cadrul celor doua spitale implicate in proiect: Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Romania si Spitalul Universitar Virgen Macarena Sevilla, Spania.


Proiectul LetItFLOW se bazeaza pe platforme fixe si mobile care interactioneaza cu personalul medical selectat, ghidandu-l pe acesta in activitatile zilnice. In acest context, au fost studiate numeroase tipuri de interfete de tip “om-calculator” si vor fi implementate in cadrul proiectului acele interfete care se adapteaza cel mai bine profilului utilizatorilor si specificului activitatii desfasurate, interfete usor de configurat si usor de utilizat (tactile, voce, text, vibro-tactile, multimedia, realitate augmentata (Augmented Reality - AR), realitate virtuala, “second life”).
Proiectul LetItFLOW se adreseaza urmatoarelor categorii de utilizatori:

  • Utilizatori finali tertiari: Furnizori IT in domeniul medical, cu solutii dedicate implementarii si optimizarii fluxurilor de activitati si proceselor specifice spitalelor/clinicilor medicale;
  • Asistentelor medicale, cu varsta peste 50 de ani;
  • Personalului medical de specialitate (excluzand grupul asistentelor medicale mentionat anterior), fara limitarea varstei;
  • Alte categorii de utilizatori finali, de exemplu persoane in varsta – voluntari (Crucea Rosie, alte organizatii non-profit de intrajutorare)


Studiile privind aplicabilitatea si uzabilitatea solutiei propuse vor include actiuni/implementari de tip pilot, cu utilizatori finali reali si scenarii posibile, la nivelul diferitelor tari din Comunitatea Europeana.

Solutia propusa va fi implementata pentru inceput in tarile membrilor Consortiului si dupa o perioada de sase luni de studiu si analiza, va fi introdusa si alte tari membre ale Comunitatii Europene, bazandu-se pe experienta castigata in proiect de catre partenerii din Consortiu, in cadrul campaniilor de marketing, promovare, comunicare si de vanzari.

Solutia propusa va avea la baza platforme mobile existente si novatoare, tehnologii performante standard si produse proprietare, dezvoltate de catre partenerii implicati in proiect.

In cadrul proiectului LetITFLOW vor fi dezvoltate aplicatii informatice specifice pentru implementarea scenariilor rezultate in etapa de colectare si analiza a datelor. Vor fi utilizate dispozitive mobile si instrumente software pentru interfetele specifice si serviciile de comunicare/interoperare. Infrastructura hardware se bazeaza pe platforme hardware comerciale, compatibile cu solutia informatica propusa.

 

Planul proiectului

Etapa
Denumire
Termen
Stadiu
Etapa I
Analiza cerintelor si proiectarea modelului functional – design si arhitectura
15.12.2014
Finalizat
Etapa II
Elaborarea modelului functional – modulele componente
15.12.2015
Finalizat
Etapa III
Integrarea si experimentarea modelului functional
15.12.2016
In derulare
Etapa IV
Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului
31.08.2017
Etapa viitoare

Activitati proiect

 

Etapa I Analiza cerintelor si proiectarea modelului functional – design si arhitectura
·         A1.1 Colectarea si analiza nevoilor utilizatorilor
·         A1.2 Definirea scenariilor si studiilor de caz
·         A1.3 Studiu solutii existente la nivel European (state of the art)
·         A1.4 Proiectare model experimental – design si arhitectura
Etapa II Elaborarea modelului functional – modulele componente
·         A2.1 Elaborare specificatii tehnice
·         A2.2 Proiectare model functional – definirea proceselor si a fluxurilor de lucru
·         A2.3 Model functional - simulare aplicatie-client
Etapa III Integrarea si experimentarea modelului functional
·         A3.1 Integrarea modelului functional
·         A3.2 Experimentarea modelului realizat – elaborarea metodologiei
·         A3.3 Experimentarea solutiei propuse si evaluarea beneficiilor oferite grupului tinta
Etapa IV Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului
·         A4.1 Demonstrarea utilitatii modelului – analiza pietei functionale si a segmentelor de piata
·         A4.2 Demonstrarea functionalitatii modelului – modele de business
·         A4.3 Participarea la activitati demonstrative la nivel european

 

Activități derulate pe parcursul anului 2015

1.    CONSORTIA MEETING
În mai 2015, la București a avut loc întâlnirea partenerilor proiectului LetItFlow. Scopul acestei întâlniri a fost clarificare aspectelor de Project Management (Stadiu etape de implementare a proiectului), Contributii livrabil extern D.2.2, Modelul arhitectural al solutiei propus in livrabilul extern D.2.3, Modul de organizare a Sectiei de Neurologie Clinica Generala in cadrul vizitei partenerilor externi in Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti).
2.    Participarea la forumul AAL
În septembrie 2015, la Ghent, în Belgia s-a defășurat formul anual AAL. Aici, echipa LetItFlow a prezentat obiectivele proiectului și a distribuit pliante.
3.    Întălnire de lucru la Viena
În luna august, echipa tehnică de implementare a proiectului LetItFlow s-a întâlnit la Viena pentru a discuta stadiul tehnic de implementare a proiectului și provocările tehnice de integrare ale proiectului. 

Diseminare în mediul online românesc

Hotnews
pescurt.ro
fluierul.ro
revistapresei.ro
comunicatedeafaceri.ro
ziareaz.ro
portaluldestiri.ro
antena1-brasov.ro
Siveco.ro
Club IT&C
comunicatemedia.ro
livepr.ro
tecinfo.ro

Activități derulate pe parcursul anului 2016
  • Deplasare externa echipa SIVECO la intalnirea Mid Term Review (MTR), 14.06.2016 – 16.06.2016, Sevilla, Spania.
  • Deplasare externa – Intalnire anuala parteneri, 26.10.2016 – 28.10.2016, Wageningen, Olanda
  • Workshop – AAL2Business, 7.12.2016
Rezultate
Rezultate planificate     Rezultate obtinute    
Etapa I Analiza cerintelor si proiectarea modelului functional – design si arhitectura
     A1.1 Colectarea si analiza nevoilor utilizatorilor     Raport
     A1.2 Definirea scenariilor si studiilor de caz     Raport
     A1.3 Studiu solutii existente la nivel European (state of the art)     Raport
     A1.4 Proiectare model experimental – design si arhitectura     Raport
Etapa II Elaborarea modelului functional – modulele componente
     A2.1 Elaborare specificatii tehnice     Raport
     A2.2 Proiectare model functional – definirea proceselor si a fluxurilor de lucru         Raport
     A2.3 Model functional - simulare aplicatie-client     Raport
Etapa III Integrarea si experimentarea modelului functional
     A3.1 Integrarea modelului functional     Raport
     A3.2 Experimentarea modelului realizat - elaborarea metodologiei     Raport
     A3.3 Experimentarea solutiei propuse si evaluarea beneficiilor oferite grupului tinta     Raport
Etapa IV Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului functional
     A4.1. Demonstrarea utilitatii modelului -  analiza pietei functionale si a segmentelor de piata 
     A4.2 Demonstrarea functionalitatii modelului – modele de business 
     A4.3 Participarea la activitatile de demonstrare a solutiei la nivel european