SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa de proiect

Titlu: HABITAT, MEDIU SI RESURSE NATURALE IN ZONA DUNĂRII DE JOS IN PRE- SI PROTOISTORIE
Acronim: HABITAT
Contractor: INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PARVAN AL ACADEMIEI ROMANE (COORDONATOR)
Partener: Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio-Nano-Stiinte (P1)
Partener: SIVECO Romania SA (P2)
Autoritate Contractanta: Unitate Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
Contractul nr.: 339/2014
Cod Proiect:
PN-II-PT-PCCA-2013-4-1308
Buget Total: 1.451.925,00  RON
Sursa 1 - Finantare de la bugetul de stat: 1.250.000,00 RON
Sursa 2 - Finantare din alte surse atrase(Contributie financiara proprie):  201.925,00  RON
Durata: 30 luni
 
Contact:
Director de proiect: acad. Alexandru VULPE
Adresa: INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PARVAN AL ACADEMIEI ROMANE,
Bucuresti, str. Henri Coanda nr. 11, sector 1, Cod 010667
Tel: +4 021 212 88 62
Fax: +4 021 212 88 62
Email: iab_vparvan@yahoo.com

 

Scurta descriere a proiectului

Pentru reconstituirea trecutului societatilor umane determinarea conditiilor de mediu in care acestea au existat este o conditie sine qua non. In mare parte, metodele arheologiei traditionale si-au atins limitele referitoare la sesizarea unor informatii pretioase de diferite alte naturi, iar materialele arheologice vorbesc prea putin despre etnicitate, deplasari de populatie, aparitia sau disparitia unor societati.
Avand in vedere ca omul si societatea fac parte si se dezvolta intr-un mediu natural la care se adapteaza si pe care il transforma (uneori impotriva propriilor interese), relatia om/societate – mediu natural nu poate fi inteleasa in mod global numai prin mijloacele arheologiei traditionale, ci numai cu contributia unor cercetari pluri- si interdisciplinare. Ideala este o combinatie echilibrata intre informatia arheologica si cea extra-arheologica, de pe pozitiile unui pozitivism bine temperat.
Recent in Romania s-au profilat preocupari – uneori cu rezultate remarcabile – legate de studiul mediului, resurselor, modului de ocupare si organizare a spatiului de catre comunitatile preistorice. Cel mai adesea acestea au fost conduse de echipe mixte (initiate de specialisti straini) si vizau problematici esentiale, dar mai degraba punctuale. Astfel, contributiile aduse au avut un impact relativ limitat, iar modul de perceptie a fost inevitabil unilateral, intr-o anumita masura. In ansamblu, toate aceste realizari nu ofera o imagine coerenta, intre cercetarea din Romania si alte tari europene ramanand un decalaj semnificativ.
Prioritatile proiectului se refera la sesizarea si reconstituirea interactiunilor comunitatilor umane cu mediul, cu sursele de materii prime, dinamica habitatului de-a lungul mai multor epoci pre- si protoistorice, definirea structurilor de ocupare, locuire si specializarea lor, precum si adaptabilitatea comunitatilor umane fata de mediu.
Atingerea scopurilor propuse se bizuie, pe langa metodologia specifica arheologiei, pe un ansamblu congruent de abordari variate, reprezentate prin analize de tip pedologic, sedimentologic, palinologic, de structura, compozitie si tehnologie a diverselor artefacte, pe baza unei game de esantioane precis contextualizate din situri-cheie pentru epocile vizate.
Partenerii consortiului acopera in mod clar necesitatile descrise ale proiectului prin specific si competente complementare. Institutul de Cercetari Interdisciplinare in Bio- Nano- Stiinte (Cluj-Napoca) dispune de o echipa de specialisti recunoscuti in domeniile analitice vizate, cat si de echipamente de ultima generatie, asigurand intr-un inalt grad acuratetea si fiabilitatea analizelor preconizate. Institutul de Arheologie „Vasile Parvan” (Bucuresti) detine o documentatie arheologica foarte bogata, o cantitate impresionanta de materiale din sapaturi sistematice, precum si personal inalt calificat pentru problematica majora a epocilor vizate. Activitatile de prelevare si selectionare a esantioanelor, cat si interpretarea si corelarea rezultatelor fac parte din aria sa de competenta. SIVECO (Bucuresti) va asigura buna desfasurare a proiectului din punct de vedere managerial, suportul informatic, de PR si vizibilitatea acestuia.
Parteneriatul constituit este o garantie a fezabilitatii proiectului prin experienta certificata a resursei umane, echipamentele existente si accesul direct la sursa primara de informatie, cat si la cele mai recente rezultate de specialitate din domeniu pe plan international.
Proiectul este conceput ca o perspectiva diacronica in care abordarea arheologica si cele ale unor domenii de cunoastere stiintifica complementare pot conduce la generarea unei imagini mult mai cuprinzatoare si logice asupra unor societati umane despre care pana acum avem mai degraba reprezentari partiale.
Rezultatele preconizate vor fi diseminate sub forma unor studii inter- si pluridisciplinare in publicatii cu impact la nivel national si international si prin conferinte cu participanti de marca din domeniu.
 

Plan de realizare al proiectului

Etapa I Asigurarea si documentarea bazei teoretice a proiectului.
•    A1.1 Identificarea si selectarea esantioanelor de analiza din depozite si colectii arheologicele
•    A1.2 Selectarea si procesarea esantioanelor de analiza din depozite si colectii arheologice
•    A1.3 Vizibilitatea proiectului si diseminarea rezultatelor
•    A1.4. Elaborarea procedurilor privind cuantumul si calitatea analizelor preconizate
•     A 1.5 Asigurarea compatibilitatii intre esantioanele selectate si baza tehnica a partenerilor
•    A 1.6 Analize structurale (ceramica, soluri / sedimente, artefacte de piatra si metal) reconstituirea mediului natural;
•    A 1.7 Determinarea temperaturilor de ardere
•    A 1.8 Analiza functionalitatilor necesare pentru modelul functional GIS cu specific arheologic

Etapa II Asigurarea bazei documentare si materiale, prelucrarea esantioanelor selectate.
•    A 2.1 Selectarea si procesarea esantioanelor de analiza din depozite si colectii arheologice
•    A 2.2 Organizarea si efectuarea cercetarilor de teren in vederea recoltarii unor esantioane arheologice si pentru reconstituirea mediului natural; servicii / expertize asigurate de terti
•    A 2.3 Esantionare / contextualizare / inregistrare; realizarea fiselor aferente (foto, planuri, restaurare artefacte); alimentarea bazei de date pentru situri si esantioanele aferente; servicii / expertize asigurate de terti
•    A 2.4 Analize structurale (ceramica, soluri / sedimente, artefacte de piatra si metal)
•    A 2.5 Analize morfologice (ceramica, soluri / sedimente, artefacte de piatra si metal)
•    A 2.6 Determinarea temperaturilor de ardere
•    A 2.7 Analize pentru datare absoluta
•    A 2.8 Investigatii de paleomediu
•    A 2.9 Vizibilitatea proiectului si diseminarea rezultatelor
•    A 2.10 Integrarea si interconectarea datelor obtinute
•    A 2.11 Asigurarea compatibilitatii intre esantioanele selectate si baza tehnica a partenerilor
•    A 2.12 Analiza specificatiilor tehnice ale modelului functional GIS cu specific arheologic
•    A 2.13 Analiza si definirea indicatorilor si a informatiilor necesare pentru realizarea si popularea modelului conceptual si logic al bazei de date geospatiale
•    A 2.14 Migrarea datelor in baza de date geospatiala utilizand functionalitatile si librariile extensiei spatiale PostGIS

Etapa III Prelucrarea, evaluarea si interconectarea datelor obtinute din diferitele domenii de expertiza
•    A 3.1 Identificarea si selectarea esantioanelor de analiza din depozite si colectii arheologicele
•    A 3.2  Organizarea şi efectuarea cercetărilor de teren în vederea recoltării unor eșantioane   arheologice şi pentru reconstituirea mediului natural; servicii/ expertise asigurate de terţi
•    A 3.3 Esantionare / contextualizare / inregistrare; realizarea fiselor aferente (foto, planuri, restaurare artefacte); alimentarea bazei de date pentru situri si esantioanele aferente; servicii / expertize asigurate de terti
•    A 3.4 Analize structurale (ceramica, soluri / sedimente, artefacte de piatra si metal) reconstituirea mediului natural; servicii / expertize asigurate de terti
•    A 3.5 Analize morfologice (ceramica, soluri / sedimente, artefacte de piatra si metal)
•    A 3.6 Determinarea temperaturilor de ardere
•    A 3.7 Analize pentru datare absoluta
•    A 3.8  Investigaţii de paleomediu
•    A 3.9 Vizibilitatea proiectului si diseminarea rezultatelor ; organizare expoziție
•    A 3.10 Integrarea si interconectarea datelor obtinute
•    A 3.11 Asigurarea compatibilitatii intre esantioanele selectate si baza tehnica a partenerilor
•    A 3.12 Migrarea datelor in baza de date geospatiala utilizand functionalitatile si librariile extensiei spatiale PostGIS
•    A 3.13 Identificarea proceselor de business, elaborarea specificațiilor functionale ale modelului funcțional GIS
•    A 3.14 Realizarea modelului funcțional GIS cu specific arheologic
•    A 3.15 Definirea scenariilor și cazurilor de test pentru testarea modelului funcțional GIS
•    A 3.16 Demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului funcţional GIS cu specific arheologic

Etapa IV Prelucrarea, evaluarea şi interconectarea datelor obţinute din diferitele domenii de expertiză
•    A 4.1 Organizarea şi efectuarea cercetărilor de teren în vederea recoltării unor eşantioane arheologice şi pentru reconstituirea mediului natural; servicii / expertize asigurate de terţi.
•    A 4.2 Eşantionare / contextualizare / înregistrare; realizarea fişelor aferente (foto, planuri, restaurare artefacte); alimentarea bazei de date pentru situri şi eşantioanele aferente; servicii/expertize asigurate de terţi.
•    A 4.3 Analize structurale (ceramică, soluri / sedimente, artefacte de piatra si metal); reconstituirea mediului natural; servicii / expertize asigurate de terţi.
•    A 4.4 Analize morfologice (ceramică, soluri / sedimente, artefacte de piatra si metal).
•    A 4.5 Determinarea temperaturilor de ardere.
•    A 4.6 Analize pentru datare absolută.
•    A 4.7 Investigaţii de paleomediu.
•    A 4.8 Vizibilitatea proiectului şi diseminarea rezultatelor; organizare expoziție.
•    A 4.9 Integrarea şi interconectarea datelor obţinute.
•    A 4.10 Asigurarea compatibilităţii între eşantioanele selectate şi baza tehnică a partenerilor.
•    A 4.11 Realizarea modelului funcțional GIS cu specific arheologic.
•    A 4.12 Definirea scenariilor și cazurilor de test pentru testarea modelului funcţional GIS.
•    A 4.13 Demonstrarea funcționalității și utilității modelului funcțional GIS cu specific arheologic.

Parteneri

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române (IAB, CO)

IAB este o instituţie de tradiţie în cercetarea arheologică fundamentală şi aplicată, receptivă la dinamismul permanent al demersului ştiinţific. El dispune de un personal înalt calificat şi de capacitatea de a investiga nemijlocit patrimoniul arheologic naţional.
În calitate de moştenitor şi continuator al Muzeului Naţional de Antichităţi (înfiinţat în 1864), IAB coordonează încă din secolul al XIX-lea cercetări arheologice de teren în situri-cheie, pentru toata secvenţa temporală la care proiectul se referă, cât şi pentru toate zonele geografice ale României. Ca atare, IAB a acumulat o cantitate impresionantă de materiale arheologice şi documentaţie primară, unică în ţară. Acestea constituie o bază excelentă pentru selecţionarea celor mai potrivite eşantioane legate de o contextualitate clară şi verificabilă. Resursele umane ale IAB sunt formate din specialişti de o recunoscută competenţă în diversele domenii legate de arheologie şi istorie veche, dovedită atât prin producţia ştiinţifică scrisă sub forma unor contribuţii diverse (cărţi, volume, studii, articole de specialitate) apărute în publicaţii de prestigiu din ţară şi din străinătate (câteva sute de titluri anual), cât şi prin participare periodică la cele mai importante congrese şi conferinţe interne şi internaţionale.
Totodată, IAB este unul dintre cele mai consacrate centre de formare şi specializare în domeniul arheologiei din România, situaţie evidenţiată prin şcoala doctorală şi post-doctorală organizate în cadrul instituţiei. Competenţa recunoscută descrisă a reprezentat principala calitate prin care IAB a iniţiat, participat şi implementat numeroase proiecte cu finanţare naţională şi internaţională obţinute prin competiţie, finalizate cu succes. Mai apropiate de tema proiectul de faţă amintim: Plasma (Cercetare de Excelenţă – Modulul de arheologie); Arheomet (Cercetare de Excelenţă); Atlas (Program Idei); Romarheomet (Parteneriate în Domeniile Prioritare).

Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio- Nano- Ştiinţe, Cluj-Napoca (ICI, P1)

Activitatea de cercetare principală a Institutului de Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano-Ştiinţe (ICI-BNS) este axată pe studiul diferitelor materiale de interes ştiinţific cu proprietăţi exploatate în diferite aplicaţii. ICI-BNS oferă facilităţi deosebite de infrastructură pentru sinteza, examinarea, analiza şi testarea in vitro/in vivo a unui evantai foarte larg şi variat de materiale biologice, cât şi resursa umană valoroasă constituită din cercetători cu experienţă şi certificări obţinute atât în cadrul institutului, cât şi în cadrul altor universităţi şi companii de renume mondial.
ICI-BNS reprezintă nu doar infrastructura necesară pentru realizarea obiectivelor propuse ca partener, deţine de asemenea şi cunoştinţele necesare în ceea ce priveşte gestionarea inter- şi multidisciplinară a proiectelor. Toate aceste competenţe sunt reflectate prin numeroase articole publicate în reviste cotate ISI pe subiecte strâns legate de tema prezentei propuneri, cât şi prin proiectele care au fost deja finalizate şi cele care sunt în curs de desfăşurare (http://bionanosci.institute.ubbcluj.ro/?lang=en). ICI-BNS a fost creat (2001) şi funcţionează ca un institut interdisciplinar, fiind capabil de a gestiona opt centre de cercetare din diverse domenii: Centrul de Biologie Moleculară, Centrul de Materiale Nanostructurate şi Bio-Nano-Interfeţe, Centrul de Nanobiofotonică şi Microscopie Laser, Centrul de Structură Moleculară şi Dinamică, Centrul de Cercetare în Electrochimie, Centrul de Radioactivitate a Mediului şi Datare Nucleară, Centrul de Neuro Ştiinţe Clinice, Centrul de Analize Fizico-Chimice.


SC SIVECO România SA (SIVECO, P2)

SC SIVECO România SA (www.siveco.ro, http://rd.siveco.ro/) este o companie privată, înfiinţată în 1992, care a devenit unul dintre cei mai importanţi furnizori de soluţii de tip EAS, eLearning, eHealth, eBusiness, eGovernment, eCustoms, eAgriculture şi de proiecte software la cheie din România şi din lume. În prezent, soluţiile oferite de SIVECO sunt utilizate de către beneficiari internaţionali din 35 de ţări. Referinţele noastre de succes includ proiecte de mare complexitate, de dimensiuni strategice, prin mărimea lor şi implicaţiile lor. Având în obiectul de activitate inclusiv activităţi de cercetare-dezvoltare, SIVECO este implicată ca partener tehnologic şi coordonator în numeroase proiecte europene şi naţionale de cercetare-dezvoltare (mai multe detalii la rd.siveco.ro /): LD-CAST (FP6), ACGT (FP6), Eurocancercoms (FP7), TERENCE (FP7), Linked2Safety (FP7), GUARANTEE (ITEA2), TWIRL (ITEA2), EduTubePlus (eContentPlus), ASPECT (eContentPlus), RENOVA (LLP - proiect coordonat de SIVECO), TOI4Food (LLP), DECIDE-IT (LLP), Open Discovery Space (ICT PSP), E-NO FALLS (ICT PSP), Inspiring Science Education (ICT PSP). De asemenea, la nivel naţional, SIVECO a participat în diverse proiecte PN II de anvergură, în calitate de coordonator / partener, cum ar fi: ECOMAGIS, A-PORT; eCercDoc; eMULTICULT; MEDSCEN; PAELIS; DOCIC; SIMRIC.
Echipa de specialişti din cadrul departamentului eAgriculture dispune de cunoştinţe bogate şi diverse referitoare la mediile climatice şi pedologice, asupra resurselor necesare pentru asigurarea subzistenţei comunităţilor umane, cât şi asupra importanţei şi oportunităţii implementării comportamentului ecologic. Prin acestea, ne aflăm la confluenţa dintre tematica generală a proiectului şi capacitatea noastră de expertiză şi know-how.
SIVECO s-a specializat în execuţia şi implementarea proiectelor IT cu soluţii eAgriculture având ca scop îmbunătăţirea activităţii economice prin automatizarea tuturor proceselor desfăşurate în cadrul serviciilor de specialitate şi a pus la dispoziţie experienţa şi expertiza în proiectele IT demarate în domeniul agricol. SIVECO dezvoltă în prezent tehnologii GIS bazate pe soluţii deschise atât comercial, cât şi în domenii de cercetare privind utilizarea tehnologiilor GIS în deschiderea de noi drumuri şi dezvoltarea de noi tehnologii accesibile pentru monitorizare, culegere de date şi integrare cu platforme fizice de achiziţie de date şi procesare de date.