SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: „ PLATFORMA PILOT DE VALORIZARE TRANS-DISCIPLINARA PRIN BAZE DE DATE RELATIONATE”
Acronim: PILOT
Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CECRCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000(COORDONATOR)
Partener: Muzeul Nationla de Istorie a Romaniei (P1)
Partener: SC SIVECO ROMANIA SA (P2)
Autoritate Contractanta: Unitate Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării
Contractul nr.: 321/2014
Cod proiect : PN-II-PT-PCCA-2013-4-1022
Buget Total: 1.439.189,00  RON
Sursa 1 - Finantare de la bugetul de stat: 1.250.000,00 RON
Sursa 2 - Finantare din alte surse atrase(Contributie financiara proprie):  189.189,00  RON
Durata: 30 luni
 
Contact:
Director de proiect: Dragos Valentin ENE
Adresa: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000,
Str. Atomistilor nr. 409, Magurele, judet Ilfov
Tel: +4 0214 57 45 22
Fax: +4 0214 57 45 22
Email:  dragos@inoe.ro

 

Scurta descriere a proiectului

Acest proiect isi propune realizarea unei platforme pilot pentru valorizare culturala. Elementul inovativ este reprezentat de managementul si gestionarea informatiilor la o scara unitara a informatiilor ce pot caracteriza un obiect de arta. Tinand cont de vastitatea acestui domeniu multi-disciplinar, complexitatea cu care se confrunta interpretarea si intelegerea proprietatilor unui astfel de obiect, ce presupune confruntarea a cel putin doua categorii de specialisti: umanistul, fie ca este vorba de istoric, arheolog, restaurator sau muzeograf, respectiv reprezentantul stiintelor exacte, ce poate fi reprezentat de inginer, fizician, chimist ori biolog, o abordare sinergetica este impetus necesara. Domenii ce la prima vedere par a fi complementare, dar care, cel putin in interpretarea cotidiana, nu mai pot fi imaginate separate. Astfel, acest proiect isi propune stabilirea si realizarea unui limbaj comun, a unei modalitati de comunicare a specialistilor din aceste domenii – platforma de valorizare culturala. Specificul proiectului consta in alegerea sectoarelor de aplicabilitate: arheologie, respectiv investigatii fizico – chimice. Arheologia, deoarece este un domeniu ce inca nu este exploatat suficient in Romania, dar care an de an aduce noi descoperiri si aduce la lumina noi tezaure. Este si cazul acestui proiect, ce beneficiaza de una dintre cele mai recente descoperiri, in ultimul trimestru al anului 2012 – inca necunoscuta publicului – fie el si de specialitate, datata din epoca bronzului, dar de o valoare uriasa: tezaurul de la Tartarie.

Planul proiectului

Etapa
Denumire
Termen
Rezultate asteptate
Stadiu
Etapa I
Structura si functiile platformei. Selectarea categoriilor de informatii a bazelor de date si a nivelelor de acces
15.12.2014
·         •Buletin informativ
•Raportul întâlnirii de deschidere – Calendarul raportului de activități
•Raportul administrativ și științific
•Comunicare orala - Platforma pilot pentru valorizarea multidisciplinară a patrimoniului cultural, autori: Ene Dragos, Roxana Rădvan, Laurenţiu Angheluţă, Monica Simileanu, Lucian Ratoiu, Ioana Cortea, in cadrul conferintei nationale de conservare-restaurare „Doina Darvaş” Realităţi şi soluţii ale specialiştilor în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului din România anului 2014, desfasurata la Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucuresti, in perioada 4-6 noiembrie.
 
Finalizat
Etapa II
Reprezentarea  de piese din depozitele Tartaria II si o selectie a pieselor din depozitele Tartaria I in baze de date informationale prin investigatii si caracterizari fizico-chimice, studii si interpretari istorico-arheologice si identificarea criteriilor de evaluare calitativa a functionalitatii platformei de valorizare culturala
31.12.2015
•Pachet de servicii și ghidul de utilizare în funcție de cazuistică
•Baza de date pentru analize fizico-chimice :Proiectare
•Baza de date pentru analiza istorico-arheologică și valorizare muzeografică :Proiectare
•Website
•Articol acceptat pentru publicare intr-o revistă cotată la nivel național
•Raportul administrativ și științific

16 Aprilie 2015 - Dragos Ene, PILOT Project - Platform for Cultural Heritage Transdisciplinary Valorization, invited talk at a seminar organized by:  Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Information and Communication Technologies, Advanced Computing for Innovation (AComIn)
 
In derulare
Etapa III
Testarea si optimizarea modulului de acces si cautare prin platforma transdisciplinara pe baza determinarilor si feed-back; Lansarea publica a platformei si a produselor satelit.
31.12.2016
•Baze de date (structură / câmpuri / criterii de căutare) pentru categorii de selecție  și filtre de căutare
•Parteneriat cu UISPP pentru dezbaterea și coroborarea măsurilor de gestionare a depozitelor de bronzuri (studiu de caz selectie din depozitele Tartaria I si II)
•Raport de testare functionala
 •Articol științific în jurnal internațional
•Proceedings in limba de circulație internaționala
•Buletin informativ
•Organizarea unui simpozion național
•Raport administrativ și științific
•Raport final
Etapa viitoare

Activitati proiect

Etapa I Structura si functiile platformei.

·         A1.1 Întâlnirea de deschidere – stabilirea calendarului activităților si coroborarea datelor
·         A1.2 Elaborarea și diseminarea buletinelor informative periodice
·         A1.3 Structura website
·         A1.4. Proceduri/metode și tehnici de documentare, de caracterizare fizico-chimică, de monitorizare pe lungă durată.
·          A 1.5 Cercetare trans-disciplinară orientată asupra depozitului de piese de bronz având ca rezultat o un articol publicat într-o revistă cotată la nivel național – Partea I
Etapa II  Reprezentarea de piese din depozitul Tărtăria II și o selecție a pieselor din depozitul Tărtăria I în baze de date informaționale prin investigații și caracterizari fizico-chimice, studii și interpretări istorico-arheologice
·         A 2.1 Produs IT de operare in baze de date relaționate (proiectare baza de date). Platforma de comunicare - vizualizare-gestionare și forum de lucru proiectare- Partea I
·         A 2.2 Elaborare standard de lucru pentru comitetul tehnic privind patrimoniul cultural (CT380) și înaintarea acestuia spre dezbatere public - Partea I
·         A 2.3 Elaborarea fișelor de evidență analitică pentru piesele componente ale depozitului Tărtăria II si selecția aleasa de piese componente ale depozitului Tărtăria I - Partea I
·         A 2.4 Elaborarea fiselor de investigații fizico-chimice pentru depozitul studiat
·         A2. 5 Cercetare trans-disciplinara orientate asupra depozitului de piese de bronz avand ca rezultat acceptarea in vederea publicarii a unui articol intr-o revista cotata la nivel national-Partea II-a
Etapa III Testarea și optimizarea modului de acces și căutare prin platforma transdisciplinară pe baza determinărilor și feed-back; Lansarea publică a platformei și a produselor satelit
·         A 3.1 Structura pachetului complet de servicii pentru investigații specifice in domeniul conservării patrimoniului cultural
·         A 3.2 Controlul soluțiilor dezvoltate/implementate prin analiza erorilor si a comportării in lucru
·         A 3.3 Elaborarea și diseminarea buletinului informational
·         A 3.4 Simpozion, volum tip proceedings si expozitie: a) simpozion cu participare internationala; b) volum proceedings simpozion; c) expozitie vernisata cu ocazia organizarii simpozionului
·         A 3.5 Produs IT de operare in baze de date relationate (model functional).Platforma de comunicare-vizualizare-gestionare si forum de lucru-Partea II: Dezvoltarea si implementarea platformei
·         A 3.6 Condiții și măsuri de asigurare a bazelor de date la accesare (ne)autorizată
·         A 3.7 Elaborare standard de lucru pentru comitetul tehnic privind patrimoniul cultural (CT380) și înaintarea acestuia spre dezbatere public - Partea II
·         A 3.8 Elaborarea fișelor de evidență analitică pentru piesele componente ale depozitului Tărtăria II si selectia aleasa de piese componente ale depozitului Tărtăria I - Partea II –a
·         A 3.9 Raport privind mecanismele de degradare accelerată și factorii de risc cu probabilitate ridicată de incidență