SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Sistem inteligent pentru conştientizare in domeniul energetic
Acronim: SEAS
Cod identificare proiect: 12004


Coordonator proiect la nivel European: GDFSUEZ Franţa
Parteneri: SOLTECH, Asema Electronics, EKE-Finance, Empower IM Oy, Foreca Oy, Fortum, VTT Technical Research Centre of Finland, ARMINES, BeNomad, CEA LITEN, CEA LIST, Clipsol, CNR, ECOMETERING, GDFSUEZ, ICAM, Institut Mines-Télécom Mines, ITRON, Kerlink, Evoleo Technologies, ISA - Intelligent Sensing Anywhere SA, ISEP /IPP-GECAD, ECRO SRL(partener naţional), ABADA, Answare, Ingenieria y Control Electronico, PLANET MEDIA, Universidad Politécnica de Valencia (UPV), University of Girona, Bakent Elektrik, Defne, Innova IT Solutions Inc, LNL Elektrik Elektronik Bilisim ve Danismanlik Ltd. Sti., SimBT Inc.
Autoritatea Contractantă din România: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Contractul nr.: 338E/16.06.2014
Buget total: 2.989.349 RON
Buget public: 1.373.875 RON
Durata: 2014-2016
Director de proiect: Monica Florea
Email: monica.florea@siveco.ro

Scurta descriere a proiectului

Proiectul SEAS urmăreşte dezvoltarea unui sistem inteligent de conştientizare in domeniul energetic, sistem ce va susţine concepte precum eficienţa şi sustenabilitatea energetică, prin monitorizarea consumului de energie, previziuni ale consumului de energie şi controlul consumului de energie, pornind de la un model comun de cunoştinţe al informaţiilor din domeniul energetic precum şi schimbul corect al informaţiilor din domeniul energetic în baza modelului de cunoştinţe.
Obiectivul proiectului constă in proiectarea şi dezvoltarea unui sistem inteligent de conştientizare in domeniul energetic, format din două elemente importante:

  • reţea de senzori inteligenţi, ce va colecta informaţiile din zona de interes a proiectului
  • platformă on line - mediu integrat dedicat monitorizării interacțiunii cu reţeaua de senzori şi cu aplicaţiile pentru dispozitive mobile inteligente, precum tabletele, telefoane inteligente sau laptop-uri.

Toate aceste componente dezvoltate in cadrul proiectului vor constitui un sistem integrat de conştientizare in domeniul energetic.
Rezultatele concrete ale proiectului sunt:

  • Reţea de senzori inteligenţi de ultimă generaţie
  • Platformă on line
  • Aplicaţii pentru dispozitive mobile inteligente

Demonstratorul român va fi implementat într-o zonă selectată a Facultății de Energetică de la Universitatea Politehnică din București care va include sali de curs, holuri si Laboratorul de Smart Grid, dar și într-o clădire eficientă energetic (Energy Plus Building), situată în apropiere de clădirea principală a facultății. ECRO va dezvolta în cadrul proiectului rețeaua de senzori inteligenți de ultima generație și dispozitivele de măsurare a energiei, bazată pe tehnologiile IoT / IoS (internetul obiectelor / Internetul serviciilor), rețea care va fi conectată cu platforma centrală. SIVECO va furniza aplicații software de conștientizare în domeniul energiei, aplicații disponibile și prin intermediul telefoanelor inteligente, tabletelor sau a altor dispozitive inteligente.
Demonstratorul român va include și indicatori cheie de performanță (KPI) pentru îmbunătățirea gradului de conștientizare folosiți pentru compararea stării actuale cu nivelul de eficiență energetică demonstrată la nivel european.

Stiri:
  •  SEAS întâlnire consorţiu
    • Perioada : 10-12.9.2014
    • Locaţie: Helsinki, Finland
Planul proiectului

Consorţiu din România(SIVECO România şi ECRO SRL)

PhaseNo.
Phase Title
Deadline
Status
Phase_I
Analiza cerintelor si identificarea nevoilor la nivel national si European 
15.11.2014
Finalizat
Phase_II
Designul si proiectarea sistemului inteligent de constientizare in domeniul energetic (SCDE)
30.05.2015
Finalizat
Phase_III
Realizarea si testarea sistemului inteligent de constientizare in domeniul energetic
15.11.2015
In lucru
Phase_IV
Dezvoltare sistem integrat pentru furnizarea serviciilor de constientizare in domeniul eficientizarii consumurilor de energie
30.05.2016
Planificat
Phase_V
Validare finala sistem integrat 
15.11.2016
Planificat
Phase_VI
Raportarea efectelor financiare
15.11.2017
15.11.2018
15.11.2019
Planificat

Etape si activitati

Sumar Etapa I:
Realizari tehnice:
Etapa a I proiectului SEAS s-a desfășurat in perioada 16.06.2014 – 15.11.2014 și a avut ca scop studiul livrabilelor de la nivel european in vederea cunoașterii și definirii cazurilor de utilizare, tehnologiilor existente in domeniul conștientizării energetice, precum și modelele de business așa cum sunt ele identificate la nivel european.
In cadrul etapei I se va prezenta detaliat cazul de utlizare românesc ce va sta la baza proiectului de la nivel național
Etapa I de proiect este compusă din următoarele activități:
•    Activitatea 1.1 Studiu despre tehnologiile existente privind sistemele de conștientizare in domeniul energetic
•    Activitatea 1.2 Stadiul actual al scenariilor și cazurilor de utilizare dezvoltate in cadrul consorțiului European
•    Activitatea 1.3 Stadiul actual al modelelor de business dezvoltate in cadrul consorțiului European
•    Activitatea 1.4 Diseminare etapa I – 2014
Activitatea 1.1 Studiu despre tehnologiile existente privind sistemele de conștientizare in domeniul energetic
Livrabilul aferent acestei etape este un studiu despre tehnologiile existente privind sistemele de conștientizare in domeniul energetic.
Conștientizarea consumului si/sau a producției de energie reprezintă un instrument foarte important către eficientizarea vieții energetice a comunităților, a familiilor si a persoanelor individuale, având potențialul economisirii energiei prin informare si prin educare pe baza acestor informații a comportamentului responsabil fata de aceasta resursa primara universala, atât in ceea ce privește cantitatea consumata cat si in ceea ce privește proveniența ei (combustibil fosil, energie nucleara sau energie verde).
Activitatea 1.2 Stadiul actual al scenariilor și cazurilor de utilizare dezvoltate in cadrul consorțiului European
Dat fiind numărul mare de parteneri, in cadrul proiectului SEAS a fost propus un număr ridicat de cazuri de utilizare(101).
Tematica acestora poate fi in general grupată pe cazuri de utilizare pentru clădiri respectiv pentru micro-rețele inteligente (micro-Smart Grids).
O sub-tematică distincta o reprezintă cea a vehiculelor electrice – atât in rolul de consumator, in timpul încărcării bateriilor sale, cât și de producător de energie (cazul V2G). Aceste cazuri de utilizare sunt prezente in context smart grid, smart house sau mixt.
Lista completă a cazurilor de utilizare la data elaborării prezentului studiu este a fost prezentata in livrabilul aferent acestei activitati impreuna cu cazurile de utilizare, cu focalizare pe cazuri de utilizare de conștientizare in clădiri inteligente.  De menționat că in lista prezentata există și unele cazuri de utilizare care au fost deocamdată doar declarate, nefiind încă descrise astfel încât sa poată fi prezentate sintetic in livrabilul aferent.
Activitatea 1.3 Stadiul actual al modelelor de business dezvoltate in cadrul consorțiului European
Acest livrabil a fost elaborat in corelație cu taskul T1.2 din proiectul SEAS european.
Modele de business descrise in cadrul acestui livrabil sunt cele disponibile in conformitate cu stadiul livrabilelor de la nivel european. Proiectul nostru va tine cont de toate ideile aplicabile in cazul de utilizare romanesc, astfel încât sa poată fi fructificata cat mai bine experiența consorțiului
Activitatea 1.4 Diseminare etapa I – 2014
Informațiile despre posibilitățile și beneficiile oferite de SEAS vor fi răspândite în mediul online prin intermediul site-ului web dedicat proiectului, ce include următoarele secțiuni:
•    Fisa proiectului ce include aspecte precum: titlu proiect, parteneri la nivel european, buget, durata, director de proiect, bugetul public
•    Scurta descriere a proiectului ce include obiectivele şi beneficiile proiectului
•    Stiri ce include întâlnirile din cadrul proiectului şi evenimentele dedicate proiectului
•    Planul proiectului ce include fazele proiectului şi progresul asupra acestora
Site-ul public al proiectului se regăseşte la adresa: http://rd.siveco.ro/portal/web/guest/52
Site-ul public va fi actualizat in permanenţă în conformitate cu progresul proiectului.
Pentru a face cunoscutele obiectivele şi rezultatele proiectului in Etapa I de proiect, s-a elaborat continutul şi finalizat site-ul de promovare al proiectului având adresa:
 http://rd.siveco.ro/
Proiectul SEAS și rezultatele proiectului SEAS au fost prezentate prin participarea la urmăroarelor conferințe:
•    ITEA PO Days 2014
•    Horizon 2020 ICT Proposers' Day 2014
•    CNR-CME (Consiliul National Roamn al Consiliului Mondial al Energiei), CRE (Centrul Roman al Energiei) si ISPE- Masa Rotunda cu participare internationala


Realizari financiare Etapa I:
In cadrul etapei I de proiect s-au facut urmatoarele cheltuieli: pentru etapa nr. 1 din 2014 pentru intregul proiect,  cheltuielile au fost de  351.535,00 lei (din cei 379.525,00  lei prevazuti pentru aceasta etapa)  din carede la Bugetul de stat:220.102,00 lei (din cei 239.495,00 lei planificati), din care:1); din Surse proprii (cofinantare): 131.433,00 lei (din cei 140.030,00 lei planificati)
 

Sumar Etapa II:
Etapa a II a proiectului SEAS s-a desfășurat in perioada 16.11.2014 – 30.05.2015 și a avut ca scop prezentarea functionalitatilor demonstratorului romanesc, senzorilor folositi, tipurilor de date transmise, functionalitatilor aplicației de conștientizare energetică, arhitecturii retelei de senzori, principiilor arhitecturii software a aplicației de constietizare energetica si a solutiei propusa pentru mediul colaborativ.


Etapa II de proiect este compusă din următoarele activități:
A2.1   Detalierea  scenariilor si usecase-urilor  specifice demonstratorului romanesc, focusat pe constientizarea aspectelor energetice in cladiri
Lucrarea de față prezintă use-case-ul românesc, așa cum a fost definit în contextul use-case-urilor proiectului SEAS european. Acesta este un use-case complex, care are la bază trei scenarii:
-    Un prim scenariu evidențiază conștientizarea structurii de producție (mix) de energie regenerabilă și neregenerabilă la un moment dat în cadrul sistemului energetic, în vederea adaptării consumului local pe baza acestuia, respectiv a micșorării consumului în cazul unei proporții defavorabile (deci cu emisiii de CO2 mai ridicate) sau păstrarea, eventual creșterea consumului în cazul în care există o abundență de energie regenerabilă în sistem (conceptul follow the wind, follow the sun);
-    Un al doilea scenariu evidențiază conștientizarea consumului de energie raportat la cel declarat pe piața de energie în ziua anterioară, cu sugerarea măsurilor de creștere sau descreștere a consumului în cadrul orei energetice, astfel încât să existe un dezechilibru cât mai mic; acest scenariu are drept rol educarea utilizatorului final pentru evoluția dinamică a piețelor de energie și de servicii energetice în care un utilizator complex (prosumer sau în terminologie românească autoproducator) are responsabilități de piață privind angajamentele de consum și producție realizate prin contracte specifice;
-    un al treilea scenariu consideră atat consumul cât și valorile ambientale ale senzoristicii montate în proiect și determină relații între acestea, cu posibilitatea sugerării unor valori de consumuri specifice.
In cadrul lucrarii este realizata si o sinteza a unor elemente de legislatie relevante pentru tipul de procese energetice urmarite in cadrul use-case-ului romanesc de constientizare energetica.
Pentru realizarea acestor scenarii sunt puse în evidență listele de date necesare pentru implementarea platformei de conștientizare și sunt definiți algoritmii de calcul propusi.
De asemenea, pentru asigurarea condițiilor de efectuare a activităților ulterioare ale proiectului, au fost definiti utilizatorii și funcționalitățile necesare realizării platformei de conștientizare.


A2.2 Proiectare arhitectura Sistem Constientizare din domeniul Energetic
 Pentru realizarea scenariilor descrise în A2.1 au puse în evidență echipamentele necesare culegerii și transmiterii datelor necesare pentru implementarea platformei de conștientizare.
Prin utilizarea mărimilor de timp real la minut, pentru furnizarea datelor necesare platfomei de conștientizare, combinat cu mărimile înregistrate local, în fiecare echipament de tip Raspberry Pi, la rezoluții temporale mult mai bune (până la o secundă), urmează să se obțină o bază de date suficient de detaliată pentru a se construi funcționalități de conștientizare și pentru a se efectua studii aprofundate legate de diverse aspecte ale vieții energetice din zonele de clădire alese.


A2.3 Proiectarea si realizarea mediului colaborativ al proiectului
Platforma SOFIA 2 a fost implementată in cadrul mai multor proiecte similare cu proiectul SEAS, iar in urma analizei capabilităţilor  platformei SOFIA, aceasta acoperă cerinţele legate de platforma de exchange necesară pentru a atinge obiectivele şi rezultatele definite în cadrul proiectului SEAS. O atentie deosebita trebuie acordata implementarii ontologiilor pentru a putea acoperi diferitele scenarii si studii de caz ce urmeaza a fi demonstrate in proiectul SEAS, ele fiind  suportul principal pentru realizarea mediului colaborativ al proiectului. In diversitatea acestor scenarii si studii de caz trebuie sa se identifice, la nivelul ontologiilor,  setul optim de definitii care sa permita schimbul eficient de informatii si servicii dintre toate entitatile proiectului. Deschiderea platformei pentru o multitudine de protocoale de comunicatii si limbaje de programare,  o recomanda ca pe un instrument util care raspunde cerintelor impuse de paradigma “Internet of Things”.


A 2.4. Diseminare etapa II – 2015

Pentru diseminarea rezultatelor proiectului s-au folosit diferite canale de transmitere a mesajelor către grupurile ţintă, care să faciliteze difuzarea şi exploatarea rezultatelor şi să asigure promovarea proiectului.
Site-ul dedicate proiectului a fost actualizat cu stadiul activitatilor conform Etapei II de proiect.

Realizari financiare Etapa II:
In cadrul etapei II de proiect s-au facut urmatoarele cheltuieli: pentru etapa nr. II din 2015   cheltuielile au fost de  489.387lei (din cei 486.281lei prevazuti pentru aceasta etapa)  din care de la Bugetul de stat: 308.886 lei (din cei 308.886 lei planificati), din Surse proprii (cofinantare): 180.501lei (din cei 177.395 lei planificati)