SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului
Titlu: Platforma pentru accelerarea intrării pe piaţă a produselor din industria ICT
Acronim: ACCELERATE
Coordonator proiect la nivel European: VTT Technical Research Centre of Finland
Parteneri: AAC Global, Aptual Oy, BEIA Consult International(partner national pentru SIVECO), CogniStreamer, SIRRIS, Elektrobit Wireless Communications Ltd., F-Secure, Inno-W, Institut Mines- Télécom Mines, Lappeenranta University of Technology, Universidad Politecnica de Valencia(UPV), University of Mondragon, SIVSA Soluciones Informáticas, S.A., Academpark, Tyco Electronics Raychem bvba, Zenjoy BVBA, Tobagos, VIFIB SARL
Autoritatea Contractantă din România: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
Contractul nr.: 337E/16.06.2014
Buget total: 2.453.022RON
Buget public: 1.323.330 RON
Durata: 2014-2016
Director de proiect: Monica Florea
Email: monica.florea@siveco.ro
Scurta descriere a proiectului
Un prim obiectiv al acestui proiect este de a permite transferul de cunoștințe pe o scară largă prin utilizarea tehnologiilor software inovatoare şi prin susţinerea jucătorilor din piaţa de IT&C (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor), în procesele de accelerare şi de lansare a acestora pe piaţă. Pentru a susţine acest obiectiv, în cadrul acestui proiect, se vor livra următoarele inovaţii tehnologice:
 •   Obiectiv al Inovaţiei 1.1. Tehnologii IT&C inovatoare pentru a susţine procesul de transfer al cunoştinţelor despre acceleratoare pe o scara largă în Europa
 •   Obiectiv al Inovaţiei 1.2. Spaţii de colaborare virtuale pentru acceleratoare
Al doilea obiectiv al proiectului este de a dezvolta tehnologii software care vor permite procesul de accelerare in domeniul IT&C:
 • Obiectiv al Inovaţiei 2.1. Tablou de bord pentru accelerarea procesului decizional
 • Obiectiv al Inovaţiei 2.2. Tehnologii de captare şi modelare a datelor din cunoştinţe validate
 • Obiectiv al Inovaţiei 2.3. Infrastructuri tehnologice pentru a rula experimente ce au la bază cunoştinţe validate
Acest proiect va aduce următoarele beneficii, la nivel European, în industria IT&C:
 • O abordare sistematică și repetabilă pentru proiecte de accelerare în sectorul IT&C prin sprijinirea procesului de validare a cunoştinţelor
 • Exploatarea portofoliului existent de tehnologii.Companiile mari au un portofoliu mare de tehnologii al căror potenţial nu este complet exploatat. Pentru a creşte şi a accelera exploatarea acestor tehnologii din portofoliu, acest proiect va cerceta modalităţile în care  reţelele sociale şi tehnologiile semantice pot fi utilizate pentru exploatarea potenţialului tehnologiilor din portofoliu
 • Instalare şi identificare platforme tehnologice necesare pentru a permite accelerarea IT&C in domenii particulare. Tehnologiile inovatoare utilizate în acest punct sunt: infrastructură completă de colaborare cloud , indicatori cheie de proces şi model de maturitate.
Stiri:
 • Şedinţă kick-off
  • Perioada: 11-12.3.2014
  • Locaţie: Espoo, Finland
 • Accelerate întâlnire consorţiu I
  • Perioada: 17-18.6.2014
  • Locaţie: Brussels, Belgium
 • Accelerate întâlnire consorţiu II
  • Perioada: 20-21.11.2014
  • Locaţie: San Sebastian, Spain
 • Accelerate întâlnire consorţiu III
  • Perioada: 02-04.02.2015
  • Locaţie: Bruxelles, Belgia
 • Accelerate întâlnire consorţiu IV
  • Perioada: 09-10.06.2015
  • Locaţie: Bucureşti, România
 • Accelerate întâlnire consorţiu V
  • Perioada: 03-06.11.2015
  • Locaţie: Oulu, Finlanda
 • Accelerate întâlnire consorţiu VI
  • Perioada: 28.04.2016
  • Locație: Helsinki, Finlanda

 

Planul proiectului
Faza Nr.
Denumire fază
Termen
Status
Faza_I
Analiza cerinţelor şi identificarea nevoilor la nivel naţional şi European
15.11.2014
Finalizat
Faza_II
Definirea specificaţiilor şi proiectarea platformei naţionale
30.05.2015
Finalizat
Faza_III
Realizarea şi testare Accelerator de Business Inteligent (ABI)
15.11.2015
Finalizat
Faza_IV
Dezvoltare sistem integrat Accelerator de Business Inteligent (ABI)
30.05.2016
În lucru
Faza_V
Validare finală prototip
15.11.2016
Planificat
Faza_VI
Raportarea efectelor
15.11.2017
15.11.2018
15.11.2019
 
Etape si activitati

Sumar Etapa I:
Realizari tehnice:
Etapa a I proiectului ACCELRATE s-a desfășurat in perioada 16.06.2014 – 15.11.2014 și a avut ca scop realizarea rapoartelor de cercetare cu privire la cerințele și nevoile din domeniul ACCELERATOAELOR de afaceri identificate la nivel național și European precum și un studiu de piață cu privire la standardele și reglementările în vigoare. Etapa I a proiectului respectă pașii din figura de mai jos:

 

Figura 1Planul de realizare Etapa I
A1.1- Analiza pieței și a standardelor și reglementărilor in domeniul acceleratoarelor de afaceri
Scopul livrabilului aferent acestei activitati a fost analiza pieței și standardelor și reglementărilor în domeniul acceleratoarelor de afaceri cu referire la tehnologii actuale şi unelte pentru ajuta companiile din industria IT&C (Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor) în procesul de lansare pe piaţă, respectiv în sprijinirea start-up-urilor şi a spin-off-urilor inovative. Companiile vor putea accesa, cât mai ușor, ofertele furnizorilor de servicii și infrastructuri de accelerare.
A1.2 - Studiul actual al soluţiilor dezvoltate în cadrul Consorţiului European
Livrabilul aferent acestei activitati a vizat rezolvarea a mai multor probleme de cercetare legate de ciclul de învățare al procesului de lansare pe piață. Cercetarea se va face prin studii de caz care vor fi selectate și definite la începutul pachetului de lucru din cadrul Consorţiului European. Studiile de caz din diferitele industrii vor fi utilizate pentru dezvoltarea și îmbunătățirea metodologiei de colectare a datelor prin intermediul chestionarelor, precum și pentru testarea și validarea tuturor iterațiilor metodologiei.
A1.3 Infrastructuri tehnologice actuale pentru accelerarea afacerilor
Livrabilul aferent acestei activitati a vizat creșterea gradului de conștientizare și prezentarea celor mai bune practici de instrumente go-to-market pentru proiectele comune și colaborarea industrie-mediul academic. De asemenea se vor propune si dezvolta instrumente de comunicare (colaborare on-line,  conferințe vocale / video) în jurul platformei de accelerare și vor aplica tehnologii inovatoare în domeniul Telecomunicațiilor pentru o mai bună adoptare a platformei de către comunitatea de afaceri.
Un alt obiectiv al acestui livrabilul este de a cerceta tehnologii software ce vor permite accelerarea afacerilor:
•    Tabloul de bord pentru accelerarea procesului decizional;
•    Tehnologii de captare şi modelare a datele privind cunoştinţele validate;
•    Infrastructuri tehnologice pentru operarea experimentelor privind cunoştinţele validate.

Realizari financiare Etapa I:
In cadrul etapei I de proiect s-au facut urmatoarele cheltuieli: pe ansamblul proiectului s-au cheltuit 392.018,00 lei (din cei 401.100,00  lei planificati), din care 281.832,00 lei de la buget (din cei 287.735,00  lei planificati), si 110.186,00 lei cofinantare (din cei 113.365,00  lei planificati);

 Sumar Etapa II:
Etapa a II proiectului ACCELERATE s-a desfășurat in perioada 16.11.2014 – 30.05.2015 și a avut ca scop specificarea cerințelor funcționale ale Acceleratorului de Business Inteligent (ABI), proiectarea arhitecturii ABI și proiectarea mediului colaborativ al proiectului.


A2.1- Specificarea cerinţelor funcționale ale Acceleratorului de Business Inteligent
Livrabilul A2.1. – Specificarea cerinţelor funcţionale ale Acceleratorului de Business Inteligent a avut ca scop prezentarea cerinţelor funcţionale ale Acceleratorului de Business Inteligent pe baza cercetărilor realizate anterior.
În cadrul acestui livrabil, s-au analizat acele metodologii si instrumente ce pot fi folosite pentru a accelera procesul go-to-market în România. SIVECO-Beia a realizat de asemenea specificarea cerinţelor funcţionale ale unui Accelerator de Business Inteligent.


Activitatea 2.2 Proiectare arhitectura Accelerator de Business Inteligent
Livrabilul A2.2 a avut ca scop o prezentare generală a arhitecturii sistemului, atât din punct de vedere tehnic cât și din punct de vedere funcțional.  Totodată, s-au prezentat aspecte legate de securitatea sistemului: domeniile de securitate, nivelul de incredere, securitatea infrastructurii și relațiile dintre acestea. (ABI).


Activitatea 2.3  Proiectarea si realizarea mediului colaborativ al proiectului
Livrabilul A2.3. – Proiectarea si realizarea mediului colaborativ al proiectului a avut ca scop prezentarea opțiunilor tehnologice disponibile pentru a face platforma de ACCELERARE un mediu colaborativ pe baza cercetărilor realizate anterior precum și a cercetărilor desfășurate de parteneri la nivel european. În cadrul acestui livrabil, s-au analizat acele metodologii si instrumente ce pot fi folosite pentru a dezvolta un mediu colaborativ


Realizari financiare Etapa II:
In cadrul etapei II de proiect s-au facut urmatoarele cheltuieli: pe ansamblul proiectului s-au cheltuit 324.982 lei (din cei 324.982 lei planificati), din care 225.658 lei de la buget (din cei 225.658 lei planificati), si 99.324 lei cofinantare (din cei 99.324 lei planificati);
 

Sumar Etapa III:
Etapa a III proiectului ACCELERATE s-a desfășurat in perioada 01.06.2015 – 15.11.2015 și a avut ca scop realizarea  Acceleratorului de Business Inteligent (ABI) – funcţionalităţi principale, testarea interfeţelor modelului si definirea specificaţiilor tehnice ale soluţiei și demonstrarea funcţionalităţii şi utilităţii modelului – validare a stakeholder-ilor.

Activitatea 3.1 Realizarea Accelerator de Business Inteligent. Functionalitati principale
În prezentul livrabil s-a urmărit prezentarea cazurilor de utilizare ce vor fi implementate în cadrul platformei de ACCELERARE, incluzând detalierea tuturor cazurilor de utilizare, inclusiv a acelora ce vor fi incluse în prototipul platformei de ACCELERARE, dar și a acelora ce vor fi incluse în platforma finală. Cazurile de utilizare au avut la bază cerințele identificate atât la nivel național cât și cerințele identificate de partenerii din cadrul consorțiului european.

Activitatea 3.2 Testarea interfețelor modelului și definirea specificaţiilor tehnice ale soluție
În cadrul acestui livrabil s-a urmărit prezentarea metodologiei de dezvoltare utilizată in cadrul proiectului, precum şi principalele caracteristici ale framework-ului ce va sta la baza platformei dedicate Acceleratorului de Business Inteligent. Au fost de asemenea prezentate interfaţa cu utilizatorul, proiectată astfel încât să răspundă cerințelor proiectului, si cazurile de testare având la bază cazurile de utilizare definite în cadrul activităţii A3.1.

Activitatea  3.3 Demonstrarea functionalitatii si utilitatii modelului – validare a stakeholder-ilor
În cadrul acestui livrabil s-a urmarit prezentarea categoriilor de stakeholderi, a cerintelor implementate in etapa curenta a proiectului in raport cu fisa de date a proiectului pentru a demonstra utilitatea modelului implementat, precum si prezentarea rezultatelor rularii cazurilor de testare asociate functionalitatilor dezvoltate in cadrul platformei de accelerare. In  raport cu cerintele din fisa de date a proiectului, platforma de accelerare, prin numarul de cerinte implementate la nivelul acestei etape, indeplineste functia de spatiu de lucru virtual care permite publicarea instrumentelor, metodologiilor, a povestilor de succes, a indicatorilor cheie de performanta si ale provocarilor in scopul de a informa utilizatorii cu privire la optiunile de accelerare de bussiness si de a demonstra utilitatea modelului implementat.

Realizari financiare Etapa III:
In cadrul etapei III de proiect s-au facut urmatoarele cheltuieli: pe ansamblul proiectului s-au cheltuit 467.357 lei (din cei 481.176lei planificaţi), din care 221.773 lei de la buget (din cei 229.889 lei planificati), si 245.584 lei cofinantare (din cei 251.287 lei planificati);