SIVECO R&D Portal

Welcome!

Fisa proiectului

Titlu: Portal educaţional pentru învăţarea interactivă a limbilor străine din perspectiva cerinţelor de integrare în medii multiculturale
Acronim: eMULTICULT
Parteneri: SIVECO România (coordonator), Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", AltFactor srl
Autoritatea Contractantă: CNMP - Centrul Naţional de Management Programe (Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, România)
Contractul nr.: 91068/14.09.2007
Buget total: 2295975 RON
Buget public: 1990065 RON
Durata: 2007-2010
Director de proiect: Prof. dr. Traian C. Ionescu
Email: traian dot ionescu at siveco dot ro

Scurta descriere a proiectului

Definitie:
Proiectul urmareste crearea unui mediu virtual de invatare a limbilor straine si de predare a unor discipline in limbi straine, bazat pe intelegerea si familiarizarea cu contextul cultural al tarii respective. Intregul continut educational interactiv se va baza pe preluarea rezultatelor cercetarilor si studiilor, efectuate de parteneri, care vor fi transformate prin instrumente specifice in pachete educationale pentru diversi beneficiari (elevi, studenti, adulti, retele educationale formale sau informale).
Obiective principale:
Proiectul are ca scop cresterea adaptabilitatii persoanelor la cerintele spatiului intercultural, context generat in special de mobilitatea accentuata a fortei de munca si de extinderea ariei de actiune a companiilor transnationale. In acest mediu, in afara problemelor de crestere a incluziunii sociale, se ridica si probleme de convietuire armonioasa, in conditii de toleranta, ceea ce se poate realiza numai in contextul intelegerii si respectarii valorilor culturale.
Rezultate estimate:
Produsul final al proiectului va fi un portal educational care se va baza pe un model educational dezvoltat pentru medii multiculturale. Acest model este centrat pe persoana si abordeaza holistic invatarea, prin adresarea simultana la nivelul intelectului, aptitudinilor sociale si personalitatii individului, incluzand atitudini, valori si perceptii. Portalul educational va cuprinde: instrumente de management al invatarii; instrumente de dezvoltare de continut digital; baze de date; mijloace de diseminare interactiva a cunoasterii, spatii virtuale colaborative pentru asigurarea schimbului informational intre cercetatori, spatii de dialog si comunicare intre toti actorii procesului de predare/invatare-instruire.

Noutati din proiect

Evenimente:

  • Pe 18 februarie 2008 a avut loc la sediul SIVECO Romania o intalnire de proiect cu scopul de a analiza activitatile desfasurate, de a discuta aspecte privind actul aditional si a aspectelor privind finalizarea documentelor de raportare.
  • Pe 26 octombrie 2007 a avut loc la sediul SIVECO Romania o sedinta de stabilire a activitatilor de urmat in perioada urmatoare
  • Pe 9 octombrie 2007 a avut loc la sediul SIVECO Romania prima intalnire de proiect (kick-off meeting).

Stiri:

  • Pe data de 25 ianuarie 2008 a fost lansat site-ul proiectului eMULTICULT.
Plan de realizare

Faza Denumire Termen Status
Etapa_I Fundamentarea teoretica a dimensiunii educationale a proiectului 31.03.2008 Etapa finalizata
Etapa_II Studii si cercetari privind realizarea modelului functional al spatiului educational virtual 31.01.2009 Etapa finalizata
Etapa_III Realizare si simulare model experimental 30.09.2009 In derulare
Etapa_IV Realizarea spatiului educational virtual 13.09.2010 Etapa viitoare